ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az Állami Számvevőszék közleménye

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a Magyar Távirati Iroda (MTI) megkeresésére szerdán azt közölte, hogy tételes nyilvántartás van a külföldi betegek magyarországi kezeléséről. Ezzel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

Az Állami Számvevőszék a 2012. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során az Egészségbiztosítási Alap belső kontrolljainak értékelésekor megállapította, hogy a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelések esetében az analitikus nyilvántartás nem volt naprakész, a jóváírások feldolgozása és a megfelelő számlákhoz rendelése nem volt teljes körű.

Nem működött folyamatos belső kontroll, amely biztosította volna a külföldi biztosítottak magyarországi ellátása miatt kifizetett összegek továbbszámlázását a külföldi összekötő szerveknek. A rendszer kontrolljaira és szabályozási hiányosságokra visszavezethetően 30855 esetben nem tudták beazonosítani a külföldi biztosítókat a pontatlan vagy hiányzó azonosító számok miatt, ezért nem tudták kiállítani a számlákat.

A külföldi összekötő szervekkel szemben fennálló követeléseket nem leltározták a leltározási szabályzatban előírt módon és időben, a 2012. év végi követelésállományról (4,8 milliárd forint) a külföldi partner összekötő szervekkel az egyeztetés nem történt meg, ami ellentétes a hatályos jogszabályokkal (Áhsz.) és az OEP belső szabályzatainak előírásaival is.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jelentéstervezethez megküldött észrevételében azt írta, hogy „az Egészségbiztosítási Alap tekintetében a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelések esetében célszerűnek tartjuk a közösségi jogforrásokban előírtak figyelembevételét a hatályos jogszabályok (Áhsz.) harmonizálásával, illetve kiegészítésével a nemzetközi elszámolások speciális helyzetével.”

Az OEP észrevételét az Állami Számvevőszék nem fogadta el, mivel a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelésekre vonatkozó közösségi jogforrások nem az egyes tagállamok összekötő szervei között fennálló követelések és tartozások egyeztetésének rendjét szabályozzák, hanem az egyeztetés után kialakult adós-hitelezői pozíciók kimutatását írják elő aszerint, hogy benyújtott, rendezett vagy vitatott követelésről van-e szó, továbbá ezen beszámoló elkészítésének határidejéről, beküldéséről, annak bizottság általi elfogadásáról rendelkeznek.

Indoklásában az Állami Számvevőszék közölte, hogy az uniós szabályozás nem ütközik a hatályos magyar szabályozással, sőt az uniós szabályozásnak az OEP akkor tud megfelelni, ha a követelések és kötelezettségek egyeztetését előzetesen elvégezte. Ezért az ÁSZ nem tudta elfogadni, hogy a követelések leltározása a zárszámadásig nem készült el.

Mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a számvevőszéki ellenőrzés tételes és tényszerű megállapításait sem a jelentéshez csatolt észrevételében, sem pedig az MTI-nek megküldött tájékoztatójában nem cáfolta érdemben, ezért az Állami Számvevőszék a fenti megállapításait továbbra is fenntartja.

Állami Számvevőszék

Megszakítás