ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az Állami Számvevőszék közleménye

Az Állami Számvevőszék a Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési gazdálkodásában kialakított belső kontrollok működésének 2010-es ellenőrzése során, 2010. december 16-án feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A feljelentés, az állományba nem tartozók megbízási díjaival kapcsolatos kifizetésekkel függött össze.

A nyomozó hatóság a feljelentést nem utasította el, hanem annak kapcsán nyomozást rendelt el és az általa feltárt tényállás értékelése alapján megszüntette a nyomozást. A nyomozást megszüntető határozat indokolásából egyértelműen kitűnik, hogy a nyomozás megszüntetésének alapját csak nyomozati eszközökkel lehetett feltárni, az nem érintette a számvevőszék által tett megállapításokat.

Ismételten áttekintve a számvevőszéki feljelentés dokumentumait megállapítható, hogy a dokumentum-ellenőrzésen alapuló feljelentésben foglalt gyanú megalapozott volt, amely alapján a nyomozó hatóság a nyomozást elrendelte. A feljelentés alapján a nyomozó hatóság feladata volt, hogy a tényállást a rendelkezésére álló nyomozati eszközökkel teljes körűen feltárja, és ennek alapján a feljelentésben szereplő gyanút megerősítse, vagy eloszlassa. A tényállást teljes körűen a nyomozati jogkörökkel nem rendelkező, dokumentum-ellenőrzést végző Állami Számvevőszék nem tudta (és azonos szabályozás miatt az új ÁSZ tv. hatályba lépését követően sem tudja) feltárni, azt kizárólag a nyomozati eszközök alkalmazására jogosult hatóság teheti meg. Ebből következően az ÁSZ eljárása megfelelt a jogszabályi és ellenőrzés szakmai előírásoknak.

Megszakítás