ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az Állami Számvevőszék közleménye

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) átadta az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának és a honlapján elérhetővé tette az állami adóhatóságot (NAV, korábban APEH) érintő, az elmúlt tíz évben nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentések megállapításait tartalmazó összefoglaló tanulmányt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a feladatköréből adódóan évről-évre az ÁSZ ellenőrzéseinek látókörében van. Az elmúlt tíz évben összesen huszonhárom ellenőrzés érintette az adóhatóság (NAV/APEH) tevékenységét, ebből hét olyan ellenőrzés volt, amely az adóhatóság adóztatási tevékenységét vizsgálta, a szabályszerűségi szempontokon felül eredményességi és hatékonysági szempontokat is figyelembe véve. Az elmúlt tíz évben az ÁSZ ellenőrzései lefedték az adóhatóság teljes tevékenységét. Az ÁSZ törvény értelmében minden jelentésünk, így az összefoglalóban szereplő összes jelentés nyilvános, megtalálható a honlapunkon (www.asz.hu).

A 2004 és 2013 közötti ellenőrzések megállapításait tartalmazó összefoglaló tanulmányt az ÁSZ soron kívül készítette el és hétfőn átadta az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának. A bizottság ülésén Domokos László elnök és Keresztes Tamás ellenőrzésvezető képviselték az intézményt. Az összefoglaló tanulmány itt érhető el teljes terjedelemben.

A zárszámadás ellenőrzése keretében minden évben sor kerül az adóhatóság ellenőrzésére is, legutóbb 2012-re vonatkozóan végeztük el ezt az ellenőrzést. A 2013 augusztusa óta nyilvános jelentésünkben több, az adóhatóságra vonatkozó megállapítást tettünk, javaslatot fogalmaztunk meg a NAV elnökének, az intézkedési terv elfogadása folyamatban van.

A közpénzek és a közvagyon szabályos és gazdaságos felhasználása felett őrködő Állami Számvevőszék előtérbe helyezi az ellenőrzés módszereinek megújítását, az ellenőrzési kapacitásait pedig a leginkább kockázatos témákra, területekre, szervezetekre fókuszálja. Ennek egyik legfontosabb eszköze a kockázatelemzés.

Az ÁSZ tervezésért felelős szervezeti egysége a kockázatelemzés eredményeire támaszkodva dolgozza ki a témajavaslatokat a féléves gördülő tervezéshez. A kockázatelemzés folyamatában az ÁSZ figyelemmel kíséri a média, az Országgyűlés és bizottságainak munkáját, kockázatokat azonosít a közérdekű bejelentések alapján, összegyűjti és elemzi az adott témára vonatkozó adatokat és információkat, továbbá támaszkodik a felügyeleti vezetők jelzéseire. Minden megkeresést, kezdeményezést, bejelentést jelzésként kezelünk, az ellenőrzéseink tervezése során azokat a kockázatelemzési rendszerünkbe beépítjük, figyelembe vesszük és hasznosítjuk. A hatékony és rugalmas tervezés érdekében 2012 óta az ÁSZ Elnöke a korábbi éves helyett, féléves ellenőrzési tervet határoz meg.

Jelenleg a belső vezetői véleményezés szakaszában van az Állami Számvevőszék 2014. I. félévi ellenőrzési terve, amelyet még ezen a héten benyújtunk az Országgyűlésnek, ezzel egy időben a széles közvéleményt is tájékoztatni fogjuk. Az ellenőrzési terv tartalmazni fogja, hogy az ÁSZ a következő időszakban mely ellenőrzések keretében és milyen szempontok szerint értékeli a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységét.

Állami Számvevőszék

Megszakítás