ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az Állami Számvevőszék reagálása a Magyar Liberális Párt közleményére

Az Állami Számvevőszék visszautasítja a Magyar Liberális Párt alaptalan vádaskodásait, és javasolja a pártnak, hogy a törvénysértő és korrupciós veszélyt jelentő gazdálkodásából fakadó következményekért vállalja a felelősséget.

Az Állami Számvevőszék 2018. január 9-én hozta nyilvánosságra a Magyar Liberális Párt (MLP) ütemezett ellenőrzéséről szóló jelentését. Az ÁSZ megállapította, hogy a párt gazdálkodásának szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. Az MLP a könyvvezetése és gazdálkodása során nem tartotta be a vonatkozó – a vállalkozásokhoz képest lazább – jogszabályokat. A párt a pénzügyi kimutatásait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el, nem biztosította gazdálkodásának, vagyoni helyzetének átláthatóságát az adófizető állampolgárok számára. Az ÁSZ azt is feltárta, hogy az MLP működéséhez a jogszabályt megsértve, 6 millió 185 ezer forint értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.

Az Állami Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy az MLP ellenőrzése során a vonatkozó törvényi előírások és eljárási szabályok maradéktalan betartásával járt el. A pártok ellenőrzése során az ÁSZ jogosítványai – többek között – arra terjednek ki, hogy a párttörvény 2014. január 1-től hatályos – a nemzetközi elvárásoknak is megfelelően szigorított – előírásai alapján, amennyiben a pártok tiltott, nem pénzbeli támogatást fogadtak el, akkor megállapítsa annak az értékét. Ez ugyanakkor nem bírság vagy büntetés, hiszen az ÁSZ nem hatóság, nem rendelkezik szankcionálási jogkörrel. Az ÁSZ által megállapított tiltott támogatás jogkövetkezményeit sem az ÁSZ, hanem a vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg, érvényesítése pedig a törvényben meghatározott hatóságok kizárólagos jogköre. Hangsúlyozzuk: amennyiben egy párt tiltott támogatást fogad el, akkor nem biztosított a finanszírozásának átláthatósága, a jogszabállyal ellentétes pénzügyi előnyhöz jut, valamint a tiltott támogatás elfogadása korrupciós veszélyt jelent.

A magyar politikai élet tisztasága, a korrupciós kockázatok csökkentése, a pártok részére rendelkezésre álló közpénz és közvagyon felhasználása szempontjából alapvető szempont, hogy a pártok gazdálkodása törvényes, elszámoltatható és átlátható legyen. Kulcsfontosságú, hogy a demokratikus közhatalom gyakorlásában részt vevő és közpénzeket használó pártok a törvényi előírások betartásával járjanak el, gazdálkodásuk más szervezetek számára is példamutató legyen.

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseit szigorú szakmai standardok alapján, transzparens módon, minden egyéb szervezettől – így a kormányzattól és a pártoktól – függetlenül, pártatlanul, a jogállam keretei között végzi. Az ÁSZ független a politikától, nem vesz részt a politikai küzdelmekben, ellenőrzési tevékenysége során nem mérlegel politikai szempontokat. Az ÁSZ a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézménye, így a minden alapot nélkülöző, de az Állami Számvevőszékkel szembeni közbizalom aláásására alkalmas kijelentések, az ÁSZ jó hírnevét sértő politikai nyilatkozatok és valótlanságokat tartalmazó közlések a magyar demokratikus jogállam alapjait veszélyeztetik.

Állami Számvevőszék

Megszakítás