ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az Állami Számvevőszék reagálása a Növényi Diverzitás Központ közleményére

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2015. augusztus 13-án hozta nyilvánosságra a Földművelésügyi Minisztérium (FM) egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló jelentését.

Az összesen öt intézet 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzése során az ÁSZ számos szabálytalanságot tárt fel. A pénzügyi- és vagyongazdálkodás területén feltárt hiányosságok mellett az ÁSZ megállapította, hogy az intézetek vezetői a belső kontrollrendszert nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki és működtették.

A Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK) ellenőrzése során az ÁSZ megállapította továbbá, hogy a NÖDIK a bevételi előirányzatok teljesítése során nem tartotta be teljes körűen a jogszabályi előírásokat, az évi 1 010 498 EUR EU-s támogatással – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) iránymutatása alapján – a jogszabályi előírások ellenére nem számolt el. Az ÁSZ ellenőrzése feltárta továbbá, hogy a NÖDIK az uniós támogatások felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról nem gondoskodott.

Az Államháztartásról szóló törvény (Áht.) előírja, hogy „a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról”. A NÖDIK a fent ismertetett jogsértő gyakorlatot az MVH azon levelére alapozta, miszerint „az elszámolás során kizárólag szakmai követelmények kerülnek megvizsgálásra, számviteli szempontból a felhasználás módját nem ellenőrzik”. Az MVH-nak ez a levele azonban nem mentesítette a NÖDIK-et a rendeltetésszerű elszámolás kötelezettsége alól. Az MVH nem volt ellenőrzött szervezet, így az ő tevékenységét az ÁSZ nem vizsgálta. Viszont az ÁSZ elnöke úgynevezett figyelmet felhívó levélben fordult az MVH elnökéhez, amelyben kezdeményezte az MVH hivatkozott levélében közölt álláspontjának a felülvizsgálatát.

Mindezek alapján az Állami Számvevőszék a jelentésében szereplő megállapításait továbbra is fenntartja, és felhívja a NÖDIK figyelmét a vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartására, a közpénzekkel való szabályszerű elszámolásra. Emlékeztetünk továbbá, hogy törvényi előírás szerint a jelentés megállapításai alapján a NÖDIK vezetőjének 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie, amelyet köteles megküldeni az ÁSZ részére.

Állami Számvevőszék

Megszakítás