ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az Állami Számvevőszék reagálása az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleményére

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) örömmel értesült arról, hogy máris hasznosul az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál (AJBH) végzett ellenőrzése, és az AJBH lépéseket tett a feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében. Az ÁSZ ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a számvevőszéki javaslatok címzettjeinek intézkedési tervet kell készíteniük, aminek a végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

Az Állami Számvevőszék nyilvános ellenőrzési terve alapján ellenőrizte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatal tevékenységét. Az ÁSZ az ellenőrzést a törvény szerint 2013 decemberében jelentette be, annak egyes szakaszairól pedig folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt az ÁSZ Hírportálján.

Az Alapvető Jogok Biztosa már a jelentéstervezet észrevételezése során – a ma napon nyilvánosságra hozott jelentés mellékletét képező – levélben jelezte, hogy elfogadja az ÁSZ megállapításait és intézkedett a feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Az ÁSZ a javaslatai hasznosulására vonatkozó intézkedéseket köszönettel vette.

Az ÁSZ jelentésében egyebek mellett megállapította, hogy az AJBH az ellenőrzött időszakban megsértette a közbeszerzési és a számviteli törvény egyes rendelkezéseit, valamint a székházként használt ingatlan jogi helyzetét az ellenőrzés lezárásáig nem rendezték.

A jelentés megállapításaival érintett szabálytalanságokkal összefüggésben azonban a 2014-ben történt intézkedések figyelembe vétele a jelentés véglegezése során nem volt indokolt, tekintettel arra, hogy az ellenőrzés a 2011. január 1 – 2013. december 31. közötti időszakra terjedt ki.

Az ÁSZ ellenőrzései mindig visszamenőlegesek, így az ellenőrzött időszakra tekintettel, az ellenőrzés hatására, illetve az ellenőrzött időszakon kívül megtett intézkedések a jelentés megállapításait érdemben nem érintik.

Az AJBH közleményében arra is kitért, hogy az ÁSZ a 2013. évi zárszámadás ellenőrzése során elutasító záradékkal látta el a Hivatal éves beszámolóját. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a zárszámadási törvényjavaslat parlamenti elfogadása nem jelenti azt, hogy az ÁSZ megállapítása ne lenne helytálló. Az ÁSZ továbbra is fenntartja, hogy a Hivatal 2013. évi beszámolójának összeállítása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, ugyanakkor az AJBH gazdálkodásában feltárt szabálytalanság a teljes központi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megbízhatóságát összességében nem befolyásolta.

Ezzel együtt az ÁSZ örömmel értesült a jelentés megállapításainak gyors hasznosulásáról, mivel a feltárt hibák, hiányosságok kapcsán tett intézkedéseken keresztül az ÁSZ az AJBH jövőbeli szabályszerű működését is támogatja. Ezzel együtt felhívjuk a figyelmet, hogy a vonatkozó törvényi előírások szerint a jelentésben szereplő javaslatok címzettjeinek a számvevőszéki megállapítások alapján 30 napjuk van az intézkedési tervük összeállítására és megküldésére az ÁSZ elnökének. Az intézkedési terv végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.


Állami Számvevőszék

Megszakítás