ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az Állami Számvevőszék reagálása Gyurcsány Ferenc kijelentésére

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke hétfőn, egy pódiumbeszélgetést követően az MSZP pártfinanszírozására utalva a következőket közölte: „én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk”. Az esettel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

Az Állami Számvevőszék az ÁSZ törvény felhatalmazása, illetve a párttörvény előírása alapján kétévente ellenőrzi a rendszeres állami költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodásának törvényességét. Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a közzétett éves beszámolók megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, a gazdálkodás során betartották-e a jogszabályi előírásokat, illetve, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló – többször módosított – 1989. évi XXXIII. törvényben (párttörvényben) engedélyezett módon, szabályszerűen igénybe vehető forrásokból gazdálkodott-e a párt. Ez tehát egy úgynevezett pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés, amelynek alapját a párt könyvviteli nyilvántartása képezi.

Az Állami Számvevőszék a jogszabályi előírások betartásával legutóbb 2012-ben tette közzé a Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényességéről szóló jelentését, amely a párt 2009-2010. évi gazdálkodó tevékenységét értékelte. A könyvviteli nyilvántartás összes iratának átadására vonatkozó teljességi nyilatkozatot a párt képviseletére jogosult illetékes megtette, a nyilatkozat az ellenőrzési dokumentáció részét képezi.

Az MSZP teljességi nyilatkozata megtétele mellett, a rendelkezésére bocsátott dokumentumok ellenőrzése során a Számvevőszék megállapította, hogy a párt a vizsgált időszakban kizárólag a párttörvényben engedélyezett gazdálkodó tevékenységet folytatott, a könyvviteli nyilvántartásai szerint a párttörvényben meg nem engedett forrásból származó vagyoni hozzájárulást nem fogadott el. A jelentéshez mellékletként csatolt 2009. évi módosított, és 2010. évi beszámolók adatai szerint a hozzájárulások között nem volt külföldről érkező.

Az Állami Számvevőszék minden jelentése nyilvános, és letölthető a www.asz.hu weboldalról.

Állami Számvevőszék

Megszakítás