ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az ÁSZ átadta az Országgyűlésnek a 2017. évi Beszámolóját

Az Állami Számvevőszék benyújtotta a 2017-es tevékenységéről és működéséről szóló beszámolóját az Országgyűlésnek. A tájékoztatót Domokos László elnök az Országházban adta át Kövér Lászlónak az Országgyűlés elnökének. 2017-ben az ÁSZ 251 jelentést hozott nyilvánosságra, amelyek 874 ellenőrzött szervezetet érintettek. Az ÁSZ több mint másfél ezer javaslatot tett a közpénzügyek javítása érdekében. Ellenőrzési tapasztalatai alapján az ÁSZ – az előző évhez hasonlóan – a 2017. évi Beszámolójában is fogalmazott meg felvetéseket az Országgyűlés számára egyes közpénzügyi területek további fejlesztése, kockázatai csökkentése érdekében.

874 ellenőrzött szervezet számára 1546 javaslatot fogalmazott meg és 102 figyelemfelhívó levelet küldött az Állami Számvevőszék 2017-ben. Ezen ellenőrzések alapján összesen 251 darab nyilvános számvevőszéki jelentés készült a tavalyi esztendőben, emellett az ÁSZ 560 darab, a megállapításai, javaslatai alapján összeállított intézkedési tervet véleményezett. Mindez azt jelenti, hogy 2017-ben minden munkanapra jutott egy számvevőszéki jelentés, ugyanis tavaly pontosan 251 munkanap volt. A tavalyi befejezett 61 utóellenőrzés keretében közel 700 intézkedési tervben meghatározott feladat végrehajtását értékelték a számvevők.

Az Állami Számvevőszék 2017-ben is eleget tett a törvényekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségeinek. Véleményével támogatta a 2018. évi központi költségvetés megalkotását, valamint elvégezte a 2016. évi zárszámadás ellenőrzését, makrogazdasági elemzéseivel támogatta az Országgyűlést és a Költségvetési Tanács munkáját. Az ÁSZ tavaly is elvégezte az állami vagyongazdálkodás ellenőrzését, illetve utóellenőrzését is. 2017-ben ellenőrizte az államháztartás információs rendszere, valamint a hivatalos statisztikai szolgálat működését, az adatvédelem hazai keretrendszerének és adatnyilvántartásainak kialakítását, működését, illetve az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások felhasználásának megfelelőségét. Az ÁSZ tavaly befejezte a parlagfű elleni védekezés és a kéményseprő-ipari szolgáltatás rendszerének ellenőrzését, továbbá elvégezte a gyermekvédelmi rendszer eredményességének ellenőrzését is.

Az ÁSZ 2017-ben is közpénzügyi és társadalmi szempontból fontos területeken, intézményeknél végzett ellenőrzéseket. Ellenőrzést végzett a Magyar Nemzeti Banknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Magyar Államkincstárnál, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. Több szakmai kamara, számos települési önkormányzat, valamint állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ellenőrzése zárult le tavaly. Ellenőrzési ütemezésének és a törvényi előírásoknak megfelelően az ÁSZ 2017-ben is folytatta a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzését.

Az elszámoltatható közpénzfelhasználás érdekében 2017-ben az Állami Számvevőszék összesen 257 alkalommal értesítette valamely hatóságot, illetékes felügyeleti szervet az ellenőrzései során feltárt bűncselekményre, vagy súlyos szabálytalanságra utaló gyanú miatt. Az Országgyűlés munkáját, a parlamenti döntéshozatalt 12 országgyűlési tájékoztató támogatta, továbbá 35 törvényjavaslathoz tett az ÁSZ ajánlást. Ellenőrzési megállapításai, tapasztalatai alapján a Számvevőszék 10 jogszabály-módosítást kezdeményezett, és 18 jogszabálytervezetet véleményezett 2017-ben.

ÁSZ felvetések a közpénzügyek fejlesztése érdekében

Az ÁSZ a 2017. évi Beszámolójában tizennégy felvetést fogalmazott meg az ellenőrzési tapasztalatai alapján egyes közpénzügyi területek további fejlesztése, kockázatai csökkentése érdekében. A felvetések a nemzeti vagyonnal való felelős, rendeltetésszerű gazdálkodás biztosítását, az állammenedzsment erősítését, a közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás átláthatóságának növelését, a bürokráciacsökkentést, valamint az önkormányzati eladósodás megelőzését, hatékony kezelését szolgálják. A felvetések kitérnek az államháztartás ellenőrzési rendszerének további erősítésére is.

Az ÁSZ tanácsadó tevékenysége 2017-ben

Az ÁSZ tanácsadó tevékenysége keretében elkészült tizenhárom számvevőszéki elemzés olyan területeket érintett, mint: a diplomás pályakövető rendszer, a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer, az önkormányzati hulladékgazdálkodó társaságok, vagy a megyei hatókörű városi múzeumok. Több költségvetési és makrogazdasági elemzéssel az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját támogatta, és több elemzés készült a korrupciós kockázatokat feltérképező, a korrupció megelőzésére fókuszáló Integritás-projekt keretében.

Az Országgyűlés határozatainak megfelelve az ÁSZ számos területen kifejtette tevékenységét. Ebbe a körbe tartozik a megelőzésen alapuló korrupció elleni fellépés, az integritás kultúrájának terjesztése a magyar közszférában és nemzetközi szinten egyaránt. Az ÁSZ elkötelezte magát az állammenedzsment fejlesztése mellett, amelynek egyik eszköze a közpénzügyi vezetőképzés alapjainak lefektetése és gyakorlati megindítása volt 2017-ben. Elsőként múzeumvezetőknek szervezett vezetőképző programot, és 2018-tól újabb közpénzügyi területeket, intézménycsoportokat von be etikus közpénzügyi vezetőképző programjába.

Mindemellett az ÁSZ idén is aktív szereplője volt a magyar lakosság (köz)pénzügyi tudatosságát fejlesztő kezdeményezéseknek, hozzájárult a tavaly elfogadott nemzeti stratégia megalkotásához. Új feladatként 2017 júniusában az Országgyűlés felkérte az Állami Számvevőszéket, hogy folytassa az államháztartás ellenőrzési rendszere módszertani megújítása érdekében kifejtett tevékenységét, és tapasztalataival járuljon hozzá az államháztartási rendszerben ellenőrzést végző szervezetek módszertani fejlesztéséhez.

Az ÁSZ 2017-ben is biztosította a munkája átláthatóságát

A tudásmegosztás jegyében a Számvevőszék 2017-ben is számos hazai és nemzetközi rendezvénynek volt házigazdája, vezetői, szakértői több tucat rangos eseményen, konferencián, munkacsoportban osztották meg a számvevőszéki tapasztalatokat. Az ÁSZ idén is nagy hangsúlyt helyezett a folyamatos társadalmi tájékoztatásra, az intézményi átláthatóságra. Munkájáról a magyar nyelvű médiában több mint 7000 hír, hivatkozás jelent meg, továbbá a hírportálján kiadott több mint 2000 cikkel, tájékoztatással biztosította tevékenységének átláthatóságát.

Állami Számvevőszék

Megszakítás