ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az ÁSZ átadta az Országgyűlésnek a 2018. évi Beszámolóját

Az Állami Számvevőszék benyújtotta a 2018-as működéséről és szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját az Országgyűlésnek. A tájékoztatót Domokos László ÁSZ elnök adta át az Országházban Dr. Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének. 2018-ban az ÁSZ 323 jelentést hozott nyilvánosságra, amelyek 806 ellenőrzött szervezetet érintettek. Az ÁSZ több mint kétezer javaslatot tett a közpénzügyek javítása érdekében. Ellenőrzési tapasztalatai alapján az ÁSZ – az előző évhez hasonlóan – a 2018. évi Beszámolójában is fogalmazott meg felvetéseket az Országgyűlés számára egyes közpénzügyi területek további fejlesztése, kockázatai csökkentése érdekében.

806 ellenőrzött szervezet számára 2161 javaslatot fogalmazott meg és 212 figyelemfelhívó levelet küldött az Állami Számvevőszék 2018-ban. A tavalyi esztendőben lefolytatott ellenőrzések alapján összesen 323 darab nyilvános számvevőszéki jelentés készült, melyek közel 20%-át az utóellenőrzések tették ki, ahol a számvevők az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását értékelték.

Az Állami Számvevőszék 2018-ban is eleget tett a törvényekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségeinek. Véleményével támogatta a 2019. évi központi költségvetés megalkotását, valamint elvégezte a 2017. évi zárszámadás ellenőrzését, makrogazdasági elemzéseivel támogatta az Országgyűlés és a Költségvetési Tanács munkáját. 2018-ban egyedi ellenőrzési programok készültek többek között az állami tulajdonban levő kulturális javakkal kapcsolatos vagyongazdálkodás rendszerének ellenőrzése, a vészhelyzeti betegellátás rendszerének ellenőrzése, a gyermekétkeztetés és köznevelés rendszerének ellenőrzése, valamint a szegénységi küszöb alatt élők felemelkedésére tett intézkedések ellenőrzése vonatkozásában, mely ellenőrzések áthúzódtak a 2019. évre is.

Az Állami Számvevőszék 2018. évi működéséről szóló tájékoztatójának teljes változatát ide kattintva érheti el!

Az ellenőrzési súlypontok tekintetében az ÁSZ 2018-ban is a közpénzügyi és társadalmi szempontból fontos területeken, intézményeknél – „ellenőrzők ellenőrzése” keretében – végzett ellenőrzéseket, többek között a Magyar Nemzeti Banknál, a Magyar Államkincstárnál. Ezen felül számos települési önkormányzat, állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, nem állami humánszolgáltató valamint központi költségvetési szerv ellenőrzése zárult le tavaly. Ellenőrzési ütemezésének és a törvényi előírásoknak megfelelően az ÁSZ 2018-ban is folytatta a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzését.

Az elszámoltatható közpénzfelhasználás érdekében 2018-ban az Állami Számvevőszék összesen 177 alkalommal értesítette valamely hatóságot, illetékes felügyeleti szervet és kezdeményezett eljárást az ellenőrzései során feltárt bűncselekményre, vagy súlyos szabálytalanságra utaló gyanú miatt. Az Országgyűlés munkáját, a parlamenti döntéshozatalt 20 országgyűlési tájékoztató támogatta, továbbá 6 törvényjavaslathoz tett az ÁSZ ajánlást. Ellenőrzési megállapításai, tapasztalatai alapján a Számvevőszék jogszabály-módosítást kezdeményezett a teljesség igénye nélkül többek között az önkormányzatok adósságrendezése és befektetési tevékenysége, info törvény és választási-, valamint párttörvény módosítása, állami vagyon számvizsgálata területén, ezenkívül 14 jogszabályt- és egyéb tervezetet véleményezett 2018-ban.

ÁSZ felvetések a közpénzügyek fejlesztése érdekében

Az ÁSZ a 2018. évi Beszámolójában nyolc felvetést fogalmazott meg az ellenőrzési tapasztalatai alapján egyes közpénzügyi területek további fejlesztése, kockázatai csökkentése érdekében. A felvetések a nemzeti vagyonnal való felelős, rendeltetésszerű gazdálkodás biztosítását, az állammenedzsment erősítését, a közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás átláthatóságának növelését, a bürokráciacsökkentést, valamint az önkormányzati eladósodás megelőzését, hatékony kezelését szolgálják.

Az ÁSZ tanácsadó tevékenysége 2018-ban

Az ÁSZ tanácsadó tevékenysége keretében elkészült tizenhét számvevőszéki elemzése – mely a közpénzek hatékony és célra tartott felhasználását, valamint a potenciális ellenőrzöttek támogatását célozta segíteni – fókuszában az átfogó, több azonos szektorban tevékenykedő szervezet ellenőrzési tapasztalatait, tipikus kockázatait célozzák összegezni. Költségvetési és makrogazdasági elemzéseivel az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját támogatta, és több elemzés készült az ellenőrzés és módszertani fejlesztés témakörében.

Az Országgyűlés határozatainak megfelelve az ÁSZ számos területen kifejtette tevékenységét. Ebbe a körbe tartozik a megelőzésen alapuló korrupció elleni fellépés, az integritás kultúrájának terjesztése a magyar közszférában és nemzetközi szinten egyaránt. Az ÁSZ elkötelezte magát az állammenedzsment fejlesztése mellett, amelynek egyik eszköze a 2017-ben indított közpénzügyi vezetőképzés, mely során folyamatosan újabb közpénzügyi területeket, intézménycsoportokat von be etikus közpénzügyi vezetőképző programjába.

Mindemellett az Állami Számvevőszék társadalmi felelősségvállalásának a tavalyi évben is kiemelt területe volt a hazai pénzügyi tudatosság erősítése, melynek keretében immár 24 főre nőtt azon önkéntes számvevők száma, akik munkájukkal nagymértékben támogatják a magyar lakosság (köz)pénzügyi tudatosságának fejlesztését.

Az ÁSZ 2018-ban is biztosította a munkája átláthatóságát

A tudásmegosztás jegyében a Számvevőszék vezetői, szakértői 2018-ban is több tucat rangos eseményen, konferencián, munkacsoportban osztották meg a számvevőszéki tapasztalatokat, valamint szervezetünk számos hazai és nemzetközi rendezvénynek volt a házigazdája. Az ÁSZ tavaly is nagy hangsúlyt helyezett a folyamatos társadalmi tájékoztatásra, az intézményi átláthatóságra. Munkájáról a magyar nyelvű médiában közel 9000 hír, hivatkozás jelent meg, továbbá a hírportálján kiadott több mint 2000 cikkel, tájékoztatással biztosította tevékenységének átláthatóságát.

Állami Számvevőszék

Megszakítás