ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az ÁSZ átadta az Országgyűlésnek a 2018. évi költségvetési törvényjavaslatról szóló véleményét

Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László átadta Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének az ÁSZ 2018-as költségvetésről szóló véleményét. A törvényjavaslat megalapozott, a költségvetés tervezésénél figyelembe vett makrogazdasági előrejelzés megvalósulása esetén a bevételi előirányzatok teljesíthetőek – állapította meg az ÁSZ. A törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényben meghatározott államadósság-szabálynak, valamint – egy előírás kivételével – a költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az Országgyűlésnek átadott véleményében az ÁSZ rámutat: a 2018-as költségvetési törvényjavaslat hozzájárul Magyarország költségvetési stabilitásának fenntartásához.

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségét teljesítve összeállította véleményét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról. Véleményében az ÁSZ a költségvetési tervezés egy adott állapotáról nyilatkozik. A véleményadás célja, hogy az ÁSZ hozzájáruljon ahhoz, hogy az Országgyűlés a még hiányzó törvények megalkotásával, illetve módosító javaslatok elfogadásával megalapozott, a reálisan felmerülő kockázatokat kezelni tudó költségvetést fogadjon el. Véleményével az ÁSZ hozzájárul a költségvetési folyamatok átláthatóságához is.

Az ÁSZ megállapította, hogy a 2018. évi központi költségvetési törvényjavaslat elkészítése során a tervezést végző szervezetek az előírásoknak megfelelően jártak el, a törvényjavaslat szerkezete és tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak, teljesítve ezáltal a felelős költségvetési gazdálkodás alapkövetelményét. A 2018-as költségvetési törvényjavaslat bevételi előirányzatai teljes körűen (100%) megalapozottak, a kiadási előirányzatok 90,6%-a megalapozott, 8,68%-a részben, 0,72%a pedig nem megalapozott. A feltárt kockázatok megfelelő költségvetési intézkedésekkel kezelhetőek – mutat rá véleményében az ÁSZ.

A Kormány a költségvetési törvényjavaslatban – összhangban a Konvergencia Programmal – a 2018-ra 4,3%-os gazdasági növekedést (GDP) határozott meg. Mindez a 2017-re tervezett gazdasági növekedéshez képest 0,2%-kal magasabb növekedési ütemet jelent. A törvényjavaslat adatai szerint 2018-ra vonatkozóan az európai uniós módszertan szerinti hiány tervezett értéke a GDP 2,4%-a. A GDP arányos államadósság-mutató 2018 végére 69,5%-ra mérséklődik, amely a 2017 utolsó napján várható 71,4%-hoz képest 1,9 százalékpontos csökkenést mutat. A feltételezett gazdasági növekedés elérése mellett a GDP arányos hiány és államadósság-mutató megfelel a hazai és az uniós előírásoknak. Az ÁSZ véleménye szerint az államadósság-mutató javuló tendenciája további mozgásteret jelent a magyar költségvetés számára, az eladósodottsági szint csökkenése pedig megteremti a lehetőségét a gazdaságfejlesztési és más fontos társadalmi célok elérését szolgáló intézkedések megvalósítására.

A költségvetési törvényjavaslatban a tartalék jellegű előirányzatok összege 257 Mrd Ft. Ebből az Országvédelmi Alap (60 Mrd Ft) tekinthető valódi költségvetési tartaléknak, lévén a többi tartalék (Rendkívüli kormányzati intézkedések: 110 Mrd Ft, Céltartalék: 87 Mrd Ft) nem használható fel szabadon a költségvetési kockázatok kezelése érdekében. A gazdasági növekedés és az európai uniós módszertan szerinti hiány 3% alatti értéke további implicit tartalékot jelent – áll az ÁSZ véleményében. Ugyanakkor a költségvetési döntések során továbbra is konzekvens költségvetési gazdálkodás szükséges a központi és helyi szinten, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél egyaránt – mutat rá a Számvevőszék.

Az ÁSZ feltárta, hogy a kormányzati szektor strukturális egyenlegének számított mértéke kedvezőtlenebb a középtávú költségvetési hiánycélnál, ami a stabilitási törvényben előírtak ellenére nincs összhangban a középtávú költségvetési cél elérésével, ez azonban nem jelent kockázatot a költségvetés végrehajthatósága szempontjából. Véleményében az ÁSZ arra is felhívja a figyelmet, hogy az európai uniós támogatások tekintetében a költségvetés számára lehetséges kockázatot jelent a támogatások Európai Bizottság felé történő elszámolásának késedelme. Az ÁSZ felveti továbbá, hogy a kiemelt kormányzati programok és beruházások hatásainak megítélését nehezíti, hogy nem állnak rendelkezésre az éves költségvetési törvényjavaslatban az ilyen típusú programok megvalósításával kapcsolatos, több év adatait tartalmazó költségvetési tervek.

Az Állami Számvevőszék költségvetési véleménye teljes terjedelemben elérhető a www.asz.hu/jelentesek/velemeny-magyarorszag-koltsegveteserol oldalon.

Megszakítás