ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az ÁSZ tájékoztatása a kampánypénzek ellenőrzéséről

A 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése jelenleg folyamatban van. Az ÁSZ felhívja a figyelmet, hogy az ellenőrzései során a jogállam védelme, a törvényi előírások betartása érdekében, a vonatkozó törvények keretei között biztosítja a szabályok szerinti eljárást. Az ellenőrzött szervezetek részére megküldött jelentéstervezetek, valamint az abban lévő számvevőszéki megállapítások nem nyilvánosak, azokat kizárólag az Állami Számvevőszék jogosult nyilvánosságra hozni. A jelentéstervezetekben lévő megállapítások és egyéb információk nyilvánossá tétele jogosulatlan adatkezelést valósít meg, ami ellentétes a jogállam érdekeivel.

Minden közpénzt használó szervezet felé – így pártok felé is – elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása. Kiemelt közérdek, hogy a döntő mértékben közpénzekből működő pártok gazdálkodása – közte a kampánypénzek felhasználása – törvényes és példamutató legyen.

Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján a 2018. április 8-i országgyűlési választást követő egy éven belül ellenőrzi a jelöltek és jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását. Az ÁSZ a hatályos törvényi előírás alapján választáson indult és azon mandátumhoz jutott jelöltek, valamint az egy százalék feletti listás eredményt elért jelölőszervezetek elszámolásait ellenőrzi a jogszabályi előírások szerint. Az egy százalék alatti eredményt elért jelölőszervezetekre vonatkozó törvényi előírásokról itt olvasható egy tájékoztatás.


Az ÁSZ hangsúlyozza: a kampánypénzek felhasználására és elszámolására vonatkozóan a számviteli törvény, a kampánytörvény és a párttörvény egyértelmű és kötelező előírásokat tartalmaz a jelölőszervezetek számára. Ezek betartása teremti meg a kampánypénzek átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Mindenki által köztudott: a törvényi előírások nem ismerete nem mentesít a be nem tartás következményei alól. A Momentum Mozgalom és Párbeszéd Magyarországért Párt nyilatkozatai azt bizonyítják, hogy nem ismerik az általuk felvett kampánypénzek felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos jogállami kereteket, törvényi előírásokat, eljárási szabályokat.

Pedig ennek elkerülése érdekében az Állami Számvevőszék hírportálján számos alkalommal tájékoztatta a közvéleményt, illetve az érintett jelölteket és jelölőszervezeteket a kampánypénzek törvényben előírt ellenőrzéséről, amivel az ÁSZ támogatta a jelölőszervezeteket és jelölteket a kampánypénzekkel való törvényi előírásoknak megfelelő elszámolásban. Az ÁSZ a hivatalos kampány megkezdése előtt, 2018. február 16-án tájékoztatót, mint segédletet tett közzé, amely az általános tudnivalók mellett bemutatja a számvevőszéki ellenőrzés szempontjait, az elszámoltatás általános követelményeit, a vonatkozó határidőket.

Az ÁSZ a Momentum Mozgalom és Párbeszéd Magyarországért Párt költségvetési támogatásának felfüggesztéséről szóló tájékoztatást, valamint az ellenőrzésükről szóló jelentéstervezetet észrevételezésre már korábban megküldte a pártok közhiteles nyilvántartásban szereplő székhelyére. Az ÁSZ a két párt beérkezett észrevételeinek értékelése után a megállapításait jelentésekbe foglalja, amelyeket a lehető leghamarabb nyilvánosságra hoz a honlapján.

A további, az adatszolgáltatást a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítő jelölőszervezetek – Demokratikus Koalíció, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Magyar Szocialista Párt, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata – esetében az ÁSZ a vonatkozó törvényi előírás alapján észrevételezésre megküldte a jelentéstervezeteket az érintett pártoknak. Az ellenőrzött jelölőszervezetek vezetői a törvényi előírásnak megfelelően a számvevőszéki ellenőrzés megállapításaira a nem nyilvános jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban észrevételt tehetnek.


Az ÁSZ nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az ellenőrzött jelölőszervezetek részére megküldött jelentéstervezetek, valamint az abban lévő számvevőszéki megállapítások nem nyilvánosak, azokat kizárólag az Állami Számvevőszék jogosult nyilvánosságra hozni. A jelentéstervezetben lévő megállapítások és egyéb információk nyilvánossá tétele jogosulatlan adatkezelést valósít meg, ami ellentétes a jogállam érdekeivel.

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzöttekkel kapcsolatos minden megállapítását jelentésekbe foglalja, amelyeket az ellenőrzött szervezetek észrevételeinek értékelése után a lehető leghamarabb nyilvánosságra hoz a honlapján.


Végezetül az Állami Számvevőszék leszögezi: az ellenőrzései során a jogállam védelme, a törvényi előírások betartása érdekében, a vonatkozó törvények keretei között biztosítja a szabályok szerinti eljárást, és végzi a döntő mértékben közpénzekből gazdálkodó pártok ellenőrzését.

Állami Számvevőszék

Megszakítás