ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Egyes pártok az ÁSZ függetlenségét támadják

A jogállami normákkal és az európai értékekkel teljes mértékben összeegyeztethetetlen módon támadják egyes közpénzekből működő pártok a független Állami Számvevőszéket. A DK, a Jobbik és a Párbeszéd az elmúlt években számos alkalommal megsértették a pártok gazdálkodására, illetve a közpénzek felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat. A jogállami rendet veszélyeztető jelenségsorozatról Domokos László elnök 2019. február 18-án levélben tájékoztatta Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét. Az ügyet 2019. március 26-i ülésén az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága is tárgyalta.

Megszaporodtak a független, alkotmányos szintű közpénzügyi ellenőrzés befolyásolására irányuló kísérletek az elmúlt időszakban. Legutóbb vasárnap a Demokratikus Koalíció intézett támadást az ÁSZ ellen.

Az Állami Számvevőszék függetlenségét érő támadások azért rendkívül aggasztóak, mert nem egyszer a törvényhozás falai között, illetve egyes országgyűlési képviselők nyilatkozataiban, cselekedeteikben is megjelennek. A jogállami normákkal ellentétes jelenségsorozatról Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 2019. február 18-ai keltezéssel levélben tájékoztatta Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét.

Domokos László levelében rámutatott: az Állami Számvevőszék elleni támadások, alaptalan vádaskodások február 10-én, vasárnap az Állami Számvevőszék székháza előtt tartott demonstráción csúcsosodtak ki, amikor is egyes országgyűlési képviselők, egy, az Állami Számvevőszék függetlenségét súlyosan sértő politikai akció végrehajtóiként, visszaélve képviselői jogaikkal, a képviselői igazolványukat felhasználva átjutottak az épületet védő rendőrsorfalon, majd matricákkal ragasztották tele az ÁSZ székház bejáratát és az intézményt azonosító táblát.”

Ez különösen a Párbeszéd Magyarországért Párt, valamint a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Demokratikus Koalíció pártok esetében aggályos – mutatott rá levelében Domokos László –, hiszen a február 10-ei akció időpontjában a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzei felhasználása ellenőrzésének következményeként előbbi párt esetében folyamatban volt a költségvetési támogatások folyósításának felfüggesztése, míg utóbbi két párt esetében a számvevőszéki ellenőrzés tiltott támogatást tárt fel, és folyamatban volt a törvényben meghatározott jogkövetkezmények érvényesítése.

Mindez azt jelenti – húzta alá levelében az ÁSZ elnöke –, hogy „a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és a Jobbik képviselői egy számvevőszéki ellenőrzéssel érintett szervezet képviseletében használták képviselői igazolványukat az Állami Számvevőszékkel szembeni pártpolitikai nyomásgyakorlásra és ezáltal a szervezetük részére vagyoni előnyök szerzésére.”

Az érintett pártoknál törvénysértéseket, szabálytalanságokat tártak fel a számvevőszéki ellenőrzések. A Párbeszéd, a DK és a Jobbik az elmúlt években több esetben megsértették a pártok gazdálkodására, illetve a közpénzek felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat, ami azt jelenti, hogy az adófizetők, valamint a saját támogatóik, tagságuk felé sem számoltak el szabályszerűen.

Az ÁSZ álláspontja szerint a február 10-ei – vasárnap, hivatali időn kívül megtartott – demonstrációban résztvevő képviselők visszaéltek az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. §-ában biztosított jogaikkal, azaz képviselői igazolványukat nem a képviselői megbízatásuk ellátása érdekében, nem a rendeltetésének megfelelően használták, továbbá anyagi kárt okozva megrongálták az Állami Számvevőszék tábláját is – írta Domokos László elnök, kérve az Országgyűlés elnökétől a történtek kivizsgálását, illetve a szükséges intézkedések megtételét.

Állami Számvevőszék

Megszakítás