ÁSZ

HU | EN

EUROSAI

Az EUROSAI, a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Európai Szervezete az INTOSAI 1990-ben alapított európai regionális szervezete.  A szervezet, melynek taglétszáma mára meghaladja az ötvenet, elsődleges célja, hogy elősegítse a számvevőszékek közötti szakmai együttműködést, a dokumentumok és információ cseréjét, illetve a külső ellenőrzés tanulmányozását, ösztönözze szakmai-tudományos műhelyek felállítását, és biztosítsa a külső ellenőrzés területén alkalmazott terminológia egységesítését.

Az EUROSAI tevékenységét állandó szervein: a Kongresszuson, a Kormányzótanácson és Főtitkárságon keresztül végzi. Az EUROSAI legfőbb szerve a háromévenként ülésező Kongresszus, amely – a szervezet összes tagjának részvétele mellett – előre kiválasztott, aktuális ellenőrzés-szakmai témákat dolgoz fel. A Kongresszus által meghatározott irányelvek alapján az EUROSAI működésével kapcsolatos döntéseket a nyolc tagból és megfigyelőkből álló, évente ülésező Kormányzótanács hozza. A Főtitkárság hajtja végre a Kormányzótanács és a Kongresszus döntéseit, támogatja azok munkáját, összeállítja és ellenőrzi a költségvetést, valamint elősegíti a tagok közötti hatékony kommunikációt, információ- és tudásmegosztást. A főtitkári feladatokat a szervezet alapításától kezdődően a spanyol számvevőszék látja el. Az EUROSAI Stratégiai Tervének megvalósításában a célokhoz kapcsolódóan létrehozott munkacsoportok játszák a főszerepet, feladatuk a végrehajtást támogató – előkészítő munka megszervezése és szakmai anyagok kidolgozása. 

Az Állami Számvevőszék egyike volt az EUROSAI szervezetét 1990-ben megalapító tagállami számvevőszékeknek. Intézményünk azóta is aktív szerepet vállal a szervezet munkájában, több munkacsoportnak tevékeny résztvevője.

Megszakítás