ÁSZ

HU | EN

Hírek

Fokozódik az együttműködés a Közbeszerzési Hatóság és az ÁSZ között

Együttműködési megállapodást kötött a Közbeszerzési Hatóság (KH) és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) annak érdekében, hogy a szakterületeikhez tartozó jogi kérdésekben segítsék egymás munkáját. A két szervezet ennek szellemében rendszeres konzultációk, közös konferenciák és képzések szervezése mellett döntött. A tudásmegosztás mellett közös céljuk a korrupció elleni hatékony fellépés is, melyben szintén támogatják egymás munkáját.

Az erről szóló megállapodást Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke és Dr. Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke írta alá 2023. február 7-én. Az együttműködés keretében a szervezetek a szakterületeiket érintő általános jogalkalmazási és jogértelmezési kérdések egyeztetése, illetve szakmai és gyakorlati kérdések tisztázása érdekében konzultációkat kezdeményezhetnek, közösen szervezett konferenciákat, képzéseket tarthatnak. A Közbeszerzési Hatóság ezen felül vállalja, hogy az ÁSZ bevonásával készíti elő azon útmutatókat és állásfoglalásokat, amelyek témájukban vagy tartalmukban érintik mindkét szervezet közfeladatait.

A két szervezet megállapodott abban is, hogy a közbeszerzési jogszabályok értelmezésével kapcsolatos konzultációkon túl a tevékenységükre vonatkozó és közös kérdéseket érintő jogszabályok, illetve azok módosításainak előkészítése és véleményezése során egymással kölcsönösen együttműködnek.

A megállapodás értelmében az Állami Számvevőszék vállalja továbbá, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segíti a Közbeszerzési Hatóság korrupciómegelőzésre irányuló törekvéseit, illetve szakmai eszközökkel támogatja a fenntartható, különösen a környezetvédelmi szempontokat és innovatív megoldásokat is alkalmazó közbeszerzési gyakorlatok elterjesztését.

Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a megállapodás kapcsán kifejtette: „A Hatóság következetes és szigorú szakmai munkája során nagy hangsúlyt fektet a közbeszerzésekben érintett szervezetekkel, állami szervekkel való szoros együttműködésre, ez különösen fontos a visszaélések megelőzése, illetve felderítése kapcsán. Az Állami Számvevőszéket elkötelezetten támogatjuk ellenőrzései során a közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdések megítélésében – ehhez a gyakorlathoz illeszkedik a most megkötött megállapodás is.”

„Közös célunk a közpénzek szabályos és hatékony felhasználásának biztosítása, valamint a közvagyon védelme. A most aláírt dokumentumnak köszönhetően a két szervezet közötti kooperáció a korábbiaknál is hatékonyabbá válik: gyorsul a tudásmegosztás és az információcsere is a két intézmény között” – tette hozzá Dr. Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke.

Megszakítás