ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Folyamatos a szakmai egyeztetés az önkormányzati szervezetekkel

Szakmai konzultációt tartott az önkormányzati ellenőrzések tapasztalatairól, a 2012. évi önkormányzati ellenőrzések fő irányairól és fókuszairól, valamint az államszámviteli rendszer fokozatos átalakításának szükségességéről az Állami Számvevőszék és a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége.

2012. május 24-én szakmai egyeztetést tartott Warvasovszky Tihamér az Állami Számvevőszék alelnöke és Dr. Wekler Ferenc a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke, Mecseknádasd község polgármestere. A konzultáción részt vett Renkó Zsuzsanna az ÁSZ ellenőrzésvezetője és Kovács Ferencné a Szövetség titkára.

A találkozón Warvasovszky Tihamér alelnök ismertette az Állami Számvevőszék 2011-ben elindított önkormányzati ellenőrzéseinek eddigi tapasztalatait. Az ÁSZ tavaly a kockázati szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati középszint, azaz a Főváros, a megyék és a megyei jogú városok gazdálkodását ellenőrizte és elkezdte a városok pénzügyi egyensúlyi helyzetének ellenőrzését is. A 304 magyarországi városból 63-at reprezentatív mintavétellel választott ki az ÁSZ, ami lehetővé tette, hogy az áprilisban nyilvánosságra hozott jelentések megállapításai és tapasztalatai a városi kör egészére kivetíthetőek legyenek. Az ÁSZ “pilot” (próba) ellenőrzéseket hajtott végre kockázatelemzéssel kiválasztott öt városi és hét községi önkormányzatnál. Így a 2011. évben összesen 118 önkormányzat ellenőrzését végezte el.

Az ÁSZ alelnöke a találkozón kifejtette, hogy az ÁSZ a további önkormányzati ellenőrzésekre való felkészülés jegyében pilot (próba) ellenőrzéseket is végrehajtott, a cél a legkockázatosabb gazdálkodási területek beazonítása volt. A pilot- ellenőrzéseket egy kockázatelemzés alapján kiválasztott önkormányzati körben, öt városi és hét községi önkormányzatnál végezte el a Számvevőszék. Az ÁSZ elemezte az önkormányzatok pénzügyi helyzetét, a pénzügyi kockázatokat, és rámutatott, hogy a szabályozási hiányosságok is szerepet játszottak abban, hogy nem működtek a belső kontrollok és nem biztosították a vagyongazdálkodás szabályosságát és eredményességét. 2012-ben a pénzügyi ellenőrzésre, a belső kontrollrendszer szabályosságára, az önkormányzati vagyongazdálkodásra, illetve az önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok gazdálkodására kell fókuszálnia.

Erre reagálva Dr. Wekler Ferenc kifejtette: az általa képviselt önkormányzati szervezet tagjai támogatják és fontosnak tartják az Állami Számvevőszék tevékenységét és ellenőrzéseit. A Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke hozzátette ugyanakkor, hogy az önkormányzati rendszer működését jelenleg bizonytalanság jellemzi. Nem látják a küszöbön álló átalakítás pontos irányát és a változás várható eredményeit. Ezért ezeknél az önkormányzatoknál jelenleg nem tartja célszerűnek a pénzügyi ellenőrzést.

A közel 400 magyarországi kistelepülést tömörítő szervezet elnöke a konzultáción javasolta, hogy az Állami Számvevőszék önkormányzati ellenőrzései illeszkedjenek a rendszer átalakításához. Dr. Wekler Ferenc kifejtette: szorgalmazzák, hogy az ÁSZ tekintse át a kistérségi társulások működését, gazdálkodását. Mint mondta: egy ilyen típusú ellenőrzéssel – a főként a kistelepülési iskolák működtetésére létrehozott társulások megszüntetése esetén – a tagok és az állam objektív képet kaphatnak a kistérségi társulások gazdasági-pénzügyi helyzetéről. Az ÁSZ alelnöke megjegyezte: az Állami Számvevőszék tervezi az önkormányzati társulások ellenőrzését.

A találkozón Renkó Zsuzsanna az Állami Számvevőszék ellenőrzésvezetője az önkormányzatoknál végzett vizsgálatok tapasztalatairól elmondta: a települések pénzügyi helyzetét tekintve nagy a szóródás, de általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatok egyre csökkenő forrásokból gazdálkodtak. Számos településen problémát okoz az intézmények fenntartása, illetve az elmúlt években felvett hitelek törlesztése.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek tapasztalatait összegezve Warvasovszky Tihamér alelnök elmondta: a közpénzek átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb felhasználása érdekében Magyarországnak fokozatosan át kell térnie az eredményszemléletű államszámviteli rendszerre, ezáltal ugyanis lehetővé válik a valós ráfordítások elszámolása, a tranzakciók pénzügyi és jövedelmi eredményre, illetve a vagyonra gyakorolt hatásának kimutatása. Dr. Wekler Ferenc erre reagálva kijelentette: teljes mértékben támogatják az Állami Számvevőszék kezdeményezését, hisz mint mondta: a jelenlegi számviteli rendszerben maguk a települések sem ismerik naprakészen saját pénzügyi helyzetüket.

Warvasovszky Tihamér a találkozó végén felhívta a figyelmet az Állami Számvevőszék tudományos tevékenységére, illetve ezen belül is az ÁSZ által kiadott és szerkesztett közpénzügyi folyóiratra, a Pénzügyi Szemlére, valamint az interaktív tudományos kommunikációt lehetővé tevő Pénzügyi Szemle Online portálra.

Az ÁSZ és a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége közötti megbeszélés az ötödik volt azon konzultációk sorában, amelyek során az Számvevőszék tájékoztatja az érintett önkormányzati szervezeteket ellenőrzési tervéről és módszertanáról, illetve lehetőséget biztosít ezen szervezeteknek észrevételeik megfogalmazására. Az Állami Számvevőszék 2012. március 24-én a Megyei Jogú Városok Szövetségével, április 2-án a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével, május 7-én a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével, május 17-én pedig a Magyar Önkormányzatok Szövetségével egyeztetett.

Megszakítás