ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Frissített önteszt egyházi intézményeknek

Folytatja önteszt-rendszerének megújítását az Állami Számvevőszék, most az egyházak számára készült öntesztet frissítette. A 2019. október 2-ától az ÁSZ honlapján elérhető, aktualizált önteszt célja az egyházi jogi személyek szabályozott és szabályszerű működésének, illetve gazdálkodásának támogatása a nem hitéleti célú szakmai (köz)feladatellátására és közpénz-felhasználására vonatkozóan.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései mellett – a törvényi előírás alapján – széleskörű tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységet is végez. Ennek fontos eszközei az ÁSZ 2014 novembertől kiadott és folyamatosan megújított öntesztjei, amelyek már több célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok) adnak iránymutatást saját belső kontrollrendszerük kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós kockázatok csökkentésére és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez.

Az Állami Számvevőszék folyamatosan fejleszti és aktualizálja az öntesztjeit. 2019. október 2-ától érhető el az egyházi jogi személy közpénzfelhasználását és közfeladat-ellátását támogató megújított kérdéssor, amelyet 2019. év vonatkozásában frissített, aktualizált az ÁSZ. Az önteszt célja, hogy az egyházak vezető testületei, fenntartó testületei, gazdálkodó szervezetei, intézményei szabályozott és szabályszerű működését támogassa a nem hitéleti célú szakmai (köz)feladatellátására és az ezzel összefüggő közpénz-felhasználására vonatkozóan.

Az ÁSZ a törvényben meghatározott tanácsadó tevékenysége keretében évek óta szervez találkozókat, szakmai egyeztetéseket egyházi vezetőkkel, 2017 óta pedig folyamatosan ellenőrzi az egyházak mint intézményfenntartók működését, gazdálkodását, az elmúlt időszakban számos jelentést tett közzé a témában.

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, azokat visszaküldeni sem kell. Az egyházi jogi személy vezetői, vezető testületei, fenntartó testületei, szervezetei, intézményei részére szóló önteszt az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu/ontesztek oldalon érhető el.

Állami Számvevőszék

Megszakítás