EURORAI

Az Európai Regionális Ellenőrző Intézmények Szervezetét (EURORAI) 1992. október 1-jén hozták létre Manchesterben. A szervezet a közszférát ellenőrző pénzügyi intézmények olyan együttműködési formája Európában, amely lehetővé teszi a regionális ellenőrző intézmények közötti tapasztalatcserét, valamint a közpénzek regionális és helyi szintű pénzügyi ellenőrzése fejlődésének előmozdítását. Alapszabályában foglalt céljai elérése érdekében az EURORAI üléseket, konferenciákat, és szemináriumokat szervez, továbbá támogatja a közös kiadványok és felmérések készítését, valamint szakértői csereprogramok megvalósítását.

Az EURORAI tevékenységét állandó szervein (Közgyűlés, Ügyvezető Bizottság és Főtitkárság) keresztül végzi. Az EURORAI legfőbb szerve a Közgyűlés, amely háromévente Kongresszusok alkalmával ülésezik. A Kongresszusok során a szervezet céljaival kapcsolatos aktuális témákat vitatnak meg.

Az Ügyvezető Bizottság hét tagból áll, és évente legalább egyszer ülésezik. Feladatai közé tartozik az EURORAI működésével kapcsolatos döntések meghozatala a Közgyűlés által lefektetett irányelvek alapján, a szervezet költségvetésének benyújtása a Közgyűlés elé, valamint szakmai bizottságok és munkacsoportok felállítása.

A Főtitkárságnak a valenciai számvevőszék ad otthont, amely egyben a szervezet székhelye is. A Főtitkárság készíti elő az Ügyvezető Bizottság üléseit, összeállítja és az Ügyvezető Bizottságnak benyújtja a költségvetéstervezetet, valamint végrehajtja az Ügyvezető Bizottság és a Közgyűlés döntéseit.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) először az 1998-ban Strasbourgban megrendezett III. Kongresszuson megfigyelőként vett részt az EURORAI tevékenységében. A 2001. október 7-én Grazban rendezett IV. Kongresszus óta a szervezet társult tagja. Magyarországon még nem működik regionális pénzügyi ellenőrző intézmény, a helyi önkormányzatok ellenőrzését az Állami Számvevőszéken belül felállított Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság végzi. Az utóbbi években az önkormányzati ellenőrzések minősége és eredményessége folyamatosan növekedett Magyarországon, és stratégiai célként szerepel ezen ellenőrzések további korszerűsítése.

Az V. Kongresszuson - amelyet 2002-ben rendeztek Moszkvában - az EURORAI és az Állami Számvevőszék közötti gyakorlati szintű együttműködés kialakítása mellett döntöttek. Az együttműködés magában foglalja a közpénzek regionális szintű ellenőrzésére vonatkozó egységes terminológia kidolgozását, a kórházak gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatok cseréjét, valamint az ellenőrzési megállapítások hasznosításának kérdéseit.

Az Állami Számvevőszék képviselői aktív résztvevői a szervezet szemináriumainak és egyéb rendezvényeinek, ahol hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek például a számvevőszéki beszámolásról és az ellenőrzés eredményeinek kommunikálásáról, az állami iskolák ellenőrzéséről, valamint a kockázatalapú ellenőrzésről. Munkatársaink több alkalommal előadást is tartottak az EURORAI rendezvényein (pl.: EURORAI VI. Kongresszus, Crans-Montana: "A közfeladatok finanszírozásának és kiszervezésének új formái az ellenőrzésben"; EURORAI nemzetközi konferencia, Bydgoszcz: "A szociális jóléti rendszer ellenőrzése"; EURORAI nemzetközi konferencia, Barcelona: "A közszféra környezetvédelmi ellenőrzései").