Az INTOSAI keretrendszer

/ Frissítve: 2020.03.27. /

Az INTOSAI keretrendszer

Az INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions – Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete) autonóm, független és politikamentes nem kormányzati szervezet, amely kidolgozta és 2007-ben elfogadta a Legfőbb Ellenőrző Intézményekre vonatkozó szakmai standardok keretrendszerét ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions  - A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Standardjai) elnevezéssel.

Az ISSAI keretrendszert a 2016. évben megalkotott IFPP (INTOSAI Framework of Professional Pronouncement –  Szakmai Dokumentumok INTOSAI Keretrendszere) keretrendszer váltotta fel, amely keretrendszerbe a szakmai dokumentumok a 2019. évtől kezdődően kerültek/kerülnek besorolásra.

A Szakmai Dokumentumok elősegítik a közpénzek felhasználásának hiteles és releváns ellenőrzését azáltal, hogy nemzetközileg elismert szakmai elveket és szabványokat határoznak meg, amelyek támogatják a legfőbb ellenőrző intézmények hatékony, közérdeket szolgáló működését.

A Szakmai Dokumentumok az INTOSAI közösség hivatalos és hiteles közleményeit illetve nyilatkozatait foglalják magukba, amelyek az INTOSAI tagjainak kollektív szakmai tapasztalataira támaszkodnak.

Az IFPP keretrendszer dokumentumai itt érhetők el.

Kiegészítés: Az ÁSZ módszertanainak viszonya a nemzetközi térhez.