ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Indul a 2016. évi integritás felmérés a közszférában

Az Állami Számvevőszék 2016-ban már hatodik alkalommal végez integritás felmérést a költségvetési szervek körében. Az önkéntes felmérésben évről-évre egyre több szervezet vesz részt, mivel felismerték, hogy a kérdőív kitöltésével és a felmérés eredményei alapján készült nyilvános elemzések révén jobban tudják azonosítani a korrupció által veszélyeztetett tevékenységeiket, illetve a korrupcióval szembeni ellenálló képességük gyenge pontjait. Az ÁSZ ellenőrzései során is értékeli az integritás szemlélet érvényesülését.

A közszféra intézményei, integritásuk erősítésével, azaz értékkövető magatartásukat elősegítő belső szabályozás és szervezeti kultúra megteremtésével ellenállóbbá válnak a korrupcióval szemben. Az Állami Számvevőszék küldetetésének tekinti a korrupció elleni fellépést, a korrupció megelőzését, ezért – ebben az évben már hatodik alkalommal végzett – integritás felmérésével az integritás kultúrájának a megteremtését kívánja elősegíteni. A felmérésben résztvevő költségvetési szervek tudatosíthatják, melyek működésüknek a korrupció által veszélyeztetett területei, és nyilvánvalóvá válik számukra, hogy milyen kontrollok kiépítésére, illetve eredményesebb működtetésére van szükség szervezeti integritásuk érzékelhető javulása érdekében.

Az Állami Számvevőszék évenkénti önkéntes adatfelvételének fenntarthatósága és a beérkező adatok összehasonlíthatósága szempontjából kiemelkedően fontos, hogy az elmúlt évben válaszadó 2557 szervezet döntő többsége vállalta a kérdőívek évenkénti kitöltését; ezek az intézmények az Integritás Támogatók Körének tagjává váltak.

Az Állami Számvevőszék a mai napon 7255 költségvetési szervet kért fel elektronikus levélben, hogy vegyen részt az integritás felmérésben. Az ezt szolgáló elektronikus kérdőív kitöltésére 2016. június 24-ig minden költségvetési szervnek lehetősége van. A felmérésben alkalmazott kérdőív, valamint a kitöltéséhez szükséges tudnivalók az Integritás Portál (http://integritas.asz.hu/) Adatfelvétel 2016 menüpont alatt érhetők el.

A felméréssel kapcsolatos információk az Integritás Portálon kerülnek közzétételre, illetve az adatfelvétel ideje alatt az Állami Számvevőszék munkatársai készséggel állnak az intézmények rendelkezésére az info.integritas@asz.hu e-mail címen, valamint a 06-80-500-800-as ingyenesen hívható telefonszámon a kérdőívek kitöltésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban. A felmérésben résztvevő szervezetek számára segítséget jelent az Integritás Portálon létrehozott Fórum is, ahol megtalálhatók a „Gyakran Ismételt Kérdések”-re adott válaszok, illetve az intézmények egymással is tudnak véleményt cserélni az integritással kapcsolatos kérdésekben.

Az eddigi felmérések eredményeit összefoglaló tanulmányok, és a TEÁOR számuk alapján képzett intézménycsoportok integritási helyzetét bemutató elemzések elérhetők az Integritás Portálon (http://integritas.asz.hu/arop_1_2_4). Az elemzések rámutatnak az egyes intézménycsoportok feladatköréből adódó és tevékenységében rejlő korrupciós kockázatokra, illetve jelzik az ezek kezelésére hivatott kontrollok kiépítettségének szintjét. Az intézménycsoport kockázati profiljának bemutatása segítséget adhat az adott intézménycsoportba tartozó intézmény vezetésének, hogy összevesse saját szervezetének korrupciós kockázatait és kontrolleszközeinek állapotát a hasonló intézményekével.

Megszakítás