ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Lezárult a kórházak főigazgatóinak szervezett vezetőképzés

Mintegy 20 kórház főigazgatója végezte el az Állami Számvevőszék etikus vezetőképző programját. A 2019. november 14-én indult többhetes képzés nyitószemináriumán Domokos László elnök hangsúlyozta: „Az ÁSZ tanácsadó tevékenységének célja a tudásmegosztás, a jó gyakorlatok terjesztése, valamint a közpénzügyi- és vezetői ismeretek fejlesztése”. Az ÁSZ ingyenes közpénzügyi vezetőképzését eddig összesen mintegy 150 költségvetési szerv, illetve nemzeti tulajdonú gazdasági társaság elsőszámú vezetője végezte el.

Az Állami Számvevőszék célja, hogy tevékenysége a társadalom egészének hasznára váljon. Küldetése, hogy a jó gyakorlatok közreadásával támogassa a közpénzzel, közvagyonnal való hatékony, eredményes gazdálkodást és támogassa a jól irányított államot. E célt erősítette meg 2015-ben az Országgyűlés, amikor határozatában megbízta az Állami Számvevőszéket, hogy szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést. Ennek megvalósítása érdekében az ÁSZ a Miskolci Egyetemmel együttműködve 2017-ben indította el etikus közpénzügyi vezetőképzését a már ellenőrzött szervezetek számára.

2017-ben elsőként múzeumigazgatók, majd 2018-ban gyermekvédelmi és szociális intézmények, egészségügyi szakrendelők, illetve két alkalommal köztulajdonú gazdasági társaságok vettek részt az ÁSZ vezetőképző programjában. 2019-ben ismét állami tulajdonú gazdasági társaságok, majd az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények, illetve önkormányzati tulajdonú vállalatok vezetői kaptak meghívást.  A sorrendben kilencedik – 2019. november 14-én indult – etikus vezetőképzéssel az ÁSZ az elmúlt években ellenőrzött kórházak főigazgatóit szólította meg, és mintegy 20 főigazgató 2020. január 15-én záró megbeszéléssel fejezte be a képzést. Az ÁSZ ingyenes közpénzügyi vezetőképzését eddig összesen mintegy 150 költségvetési szerv, illetve nemzeti tulajdonú gazdasági társaság elsőszámú vezetője végezte el.

A 2019. november 14-i nyitószemináriumon tartott előadásában Domokos László, az ÁSZ elnöke rámutatott: „az ÁSZ a képzéssel támogatást nyújt a kórházi vezetőknek”. Mint mondta: „Az ÁSZ a kórházak ellenőrzésével, a tapasztalataink összegzésével hozzájárul a közpénzek szabályos felhasználásához, a kontrollok erősítéséhez, a gazdálkodási gyakorlat javításához, ezáltal az egyes intézmények vezetésirányítási rendszereinek fejlesztéséhez. A közpénzekkel szabályszerűen gazdálkodó, a közvagyont az előírásoknak megfelelően kezelő, jól vezetett kórházak hozzájárulnak a jól irányított államhoz” – húzta alá előadásában az ÁSZ elnöke.

Öntesztekkel is támogatja az ÁSZ az ellenőrzötteket

A törvényben meghatározott tanácsadó, tudásmegosztó tevékenysége keretében az ÁSZ folyamatosan aktualizált öntesztekkel is támogatja az ellenőrzött szervezeteket. A www.asz.hu/ontesztek oldalon elérhető öntesztek már több célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok vezetői) adnak iránymutatást saját belső kontrollrendszerük kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós kockázatok csökkentésére és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez.

A központi költségvetési intézmények vezetőinek – így kórházigazgatók, szociális-, oktatási- és kulturális intézmények vezetői részére – összeállított önteszt 2019 augusztusától érhető el az ÁSZ honlapján. A kérdéssor kitöltésével a szervezetek szabályszerű működését és gazdálkodását tesztelhetik a vezetők: a válaszok kiértékelése során a szervezet működésének szabályozottságáról, belső kontrollrendszere állapotáról, a korrupciós veszélyek elleni védettségéről kaphat pontos képet, illetve tervezhetővé válik ezeknek a területeknek a szükség szerinti javítása. Az ÁSZ öntesztjeinek kitöltése önkéntes, azokat visszaküldeni sem kell. A tanácsadó eszköz arra szolgál, hogy lehetővé tegye az esetleges hibák, hiányosságok önkéntes feltárását és a jövőre vonatkozó kijavítását.

Állami Számvevőszék

Megszakítás