ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Lezárult a pártok esetleges kampányra való felkészülésének kockázati értékelése

Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével, valamint minden törvényben biztosított eszközzel támogatta a rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő pártoknál a gazdálkodás törvényességének és átláthatóságának előmozdítását. Az ÁSZ ellenőrzése 3 esetben eleve alacsony kockázatot mutatott, míg az ÁSZ figyelemfelhívására 13 párt már az ellenőrzés során javított a gazdálkodásának törvényességén és átláthatóságán és további 7 párt tett azóta intézkedéseket, melyek következtében kockázataik lényegesen csökkentek.

Az Állami Számvevőszék 2020-ban és 2021-ben elvégezte a Magyarországon bejegyzett összes olyan párt ellenőrzését, amelyek nem részesülnek rendszeres költségvetési támogatásban. A 173 pártot érintő átfogó ellenőrzésről készült jelentés elérhető az Állami Számvevőszék honlapján.

Az átvilágítás társadalmi jelentőségét az adta, hogy egy választáson – törvényi feltételek teljesítése esetén – ezek a pártok is állíthatnak országos listát, jelölteket, közreműködhetnek a népakarat kinyilvánításában és ehhez jelentős mértékű költségvetési támogatást, közpénzt kaphatnak. Mindez alapján közérdek, hogy az átláthatóságuk és elszámoltathatóságuk biztosított legyen. Ennek előmozdítása érdekében a számvevőszéki ellenőrzés rámutatott a pártok gazdálkodásának átláthatóságát biztosító alapvető elvárásokra és az átláthatóságot veszélyeztető kockázatokra.

Az ellenőrzés során 3 párt – az Alternatíva Párt, az AQUILA Párt és a Magyar Liberális Párt – teljesítette a pénzügyi kimutatás készítési és közzétételi kötelezettségét, náluk a kockázat alacsony volt. Az ÁSZ felhívására 13 párt – a Magyar Munkáspárt, a Magyar Nemzeti Mozgalom és a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja, a Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a Le az Adók 75%-ával Párt, a Magyarországi Munkáspárt 2006 – EURÓPAI 2 BALOLDAL, a Magyar Szociális Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Nemzeti Szolidaritás, az Online Marketing Hálózat, a Platón Párt, és a Zöldek, és a Normális Emberek Pártja – már az ellenőrzés során javított a gazdálkodásának törvényességén és átláthatóságán.

Az ÁSZ ellenőrzésének hatására, miszerint előmozdítsa az érintett pártok körében a törvényes és átlátható gazdálkodás alapvető feltételeinek kialakítását, további 7 párt – az Új Magyar Front Mozgalom Párt, az Együtt az új Magyarországért 2018 Párt, a Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt, az Összefogás a Civilekért Párt, a Magyar Idealisták Szövetsége, a Nemzeti Baloldal Párt, valamint a Demokratikus Karta Párt – intézkedett a törvényes és átlátható gazdálkodás feltételeinek kialakítása és igazolása érdekében. Emellett 9 párt a megszűnéséről adott tájékoztatást.

Mindezek alapján az ellenőrzés, valamint az ÁSZ törvényben biztosított eszközei erősítették – a 3 alacsony gazdálkodási kockázatú párt mellett – 20 javuló párt jogkövető magatartását, felkészültségét a közpénzek felhasználására. A költségvetési támogatással való elszámoltathatóság és a működés törvényessége területén egyes pártoknál fennmaradt kockázatokról az ÁSZ tájékoztatta az illetékes hatóságokat is.

Állami Számvevőszék

Sajtó Osztály

Megszakítás