ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Minden alapítvány tesztelheti a szabályos működését

Csütörtökön 24 alapítvány kockázatalapú ellenőrzését zárta le, most pedig legújabb öntesztjével minden alapítvány és egyesület szabályos működéséhez hozzájárul az Állami Számvevőszék.  A 2020. július 10-től az ÁSZ honlapján elérhető önteszt célja az alapítványok, közalapítványok és egyesületek szabályszerű feladatellátásának támogatása.

Az alapítványok sokrétű tevékenységük révén a társadalom széles rétegével állnak közvetlen kapcsolatban, feladatellátásuk, szabályszerű gazdálkodásuk pedig hozzájárul a közbizalom erősítéséhez. Tevékenységüket az alapító által juttatott vagyon kezelésével, felhasználásával látják el. Működésük és szakmai tevékenységük ellátásához államháztartási forrásból nyújtott támogatásban vagy az államháztartásból ingyenes vagyonjuttatásban részesülhetnek. Az alapítványok ellenőrzésével, illetve a ma nyilvánosságra hozott önteszttel az Állami Számvevőszék hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is ellenőrizhető, átlátható és elszámoltatható módon használják fel.

Elemzés az alapítványok ellenőrzési tapasztalatairól

Az ÁSZ az ellenőrzései mellett – a törvényi előírás alapján – széleskörű tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységet is végez. Ennek keretében 2019 decemberében egy elemzésben összegezte 14 alapítvány ellenőrzési tapasztalatait, ezzel hozzájárulva a tipikus hibák bemutatásához, a jövőbeli szabálytalanságok megelőzéséhez.

Jelentés is készült 24 alapítvány, közalapítvány ellenőrzési tapasztalatairól

2020. július 9-én pedig 20 alapítvány és 4 közalapítvány ellenőrzését fejezte be az ÁSZ, melyek közül 10-nél tapasztalt szabálytalanságot. Ezen szervezetek feladatellátásához is hozzájárul az ÁSZ legújabb öntesztje.

Mostantól önteszt is támogatja az alapítványokat, közalapítványokat és egyesületeket

Az Állami Számvevőszék fontos tanácsadó eszközei a 2014 novembertől kiadott és folyamatosan megújított öntesztek. Ezek ma már több célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok, vezetők, középirányítók, nem állami humánszolgáltatók) adnak iránymutatást. Az eltelt több mint öt év alatt összesen 31 önteszt vált elérhetővé az ÁSZ honlapján, amit eddig több mint 16 ezer alkalommal töltötték le az érintett célcsoportok.

A most közzétett önteszt az alapítványok, közalapítványok és egyesületek vezetői, vezető testületei, fenntartó testületei, szervezetei, intézményei szabályozott és szabályszerű működését támogatja a (köz)feladatellátásnak és az ezzel összefüggő közpénzfelhasználásnak szabályosságára vonatkozóan azért, hogy ezáltal lehetővé váljon az esetleges hibák önkéntes feltárása és azok jövőre vonatkozó kijavítása.

Az önteszt kitöltésével megelőzhetők a hibák és kijavíthatók a hiányosságok

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az öntesztjeiről. Az alapítványok, közalapítványok és egyesületek vezetői, vezető testületei, fenntartó testületei, szervezetei, intézményei számára készített támogató önteszt minden érintett számára elérhető az ÁSZ honlapján, https://www.asz.hu/hu/ontesztek oldalon.

Állami Számvevőszék

Megszakítás