ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Nyilvános az ÁSZ 2018. első félévi ellenőrzési terve

Átadta az Országgyűlésnek 2018. első félévi ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ folytatja az ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet végző „ellenőrök ellenőrzését” a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal újabb ellenőrzésével. A NAV esetében egyebek mellett a társasági adóval kapcsolatos tevékenységek kerülnek értékelésre. A következő félévben az ÁSZ megkezdi a sürgősségi betegellátás rendszerének ellenőrzését, továbbá ellenőrzés alá vonja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Magyar Villamos Művek Zrt. működését, gazdálkodását is. Folytatódik továbbá az önkormányzatok, az állami vállalatok, a pártok és pártalapítványok, valamint az alapítványok ellenőrzése is. Mindemellett az ÁSZ utóellenőrzések keretében értékeli az elmúlt években végzett ellenőrzései következtében összeállított intézkedési tervek végrehajtását.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének közzététele az ÁSZ átlátható működésének egyik alapköve. Az Állami Számvevőszék 2018. első félévében is megfelelőségi- és teljesítmény-ellenőrzéseket végez. Az ellenőrzöttek egyedi kockázatainak megfelelő, célzott ellenőrzési programmal történnek az ellenőrzések, így az ÁSZ ott és azt ellenőrzi, ahol és amitől az előzetes kockázatelemzés alapján, a legnagyobb hasznosulás várható. Az ÁSZ a korrupció és a csalás elleni fellépés egyik fontos eszközeként ellenőrzéseibe már beépítette az integritási szemlélet érvényesítésének, ellenőrzési bizonyítékokon alapuló értékelését. Az ÁSZ honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a 2017. második félévben megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2018. első félévben újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza.

2018. első félévében az ÁSZ törvényben rögzített kötelezettségét teljesítve – amennyiben a 2019-es költségvetés 2018 első félévében benyújtásra kerül – összeállítja véleményét a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról. Az államháztartás körébe tartozó vagyon kezelésének, a vagyonnal való gazdálkodásnak, a szervezetek vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységének ellenőrzése alapvető fontosságú. Ezért a témakörben kiemelt jelentőségű az ÁSZ állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek éves rendszerességgel, törvényi kötelezettség alapján végzett ellenőrzése.

Az ÁSZ 2018. első félévében tovább folytatja az „ellenőrzők ellenőrzését”, amelynek keretében olyan intézményeket vesz górcső alá, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet. Ennek keretében folytatja a Magyar Államkincstár gazdálkodásának ellenőrzését, továbbá értékeli azt is, hogy a Kincstár az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások kontrollját megfelelően végezte-e el. Az ÁSZ ellenőrzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal esetében egyrészt a társasági adóval kapcsolatos egyes tevékenységek (bevallás-feldolgozás, ellenőrzések tervezése és végrehajtása, hátralékkezelés, behajtási tevékenység, adatszolgáltatások) szabályozottságát és szabályszerűségét, másrészt a belső kontrollok kiépítése és működtetése megfelelőségét. Megkezdi az ÁSZ a közoktatás ellenőrzési rendszerének értékelését, továbbá folytatódik a Magyar Nemzeti Bank működése szabályszerűségének ellenőrzése is.

Az ÁSZ folytatja a kulturális javak és értékek megőrzését, továbbadását végző intézményrendszer ellenőrzését. A színházak, a megyei hatókörű városi múzeumok, a nyilvános könyvtárak korábbi években lefolytatott, illetve megkezdett ellenőrzéseit követően az ÁSZ az állami és önkormányzati fenntartású közgyűjteményeket (a muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) vonja látókörébe. Nemzetközi együttműködés keretében több ország számvevőszékeinek összehangolt munkájával végzi az ÁSZ a középületek energiahatékonyságnak és a levegő minőségének védelmét szolgáló intézkedések értékelését.

Az ÁSZ 2018. első félévében megkezdi a fenntartói feladatok ellátásának értékelését, valamint folytatja a gyermekétkeztetés rendszerének, egészének és egyes kiemelt területeinek, valamint a hallgatói önkormányzatok működésének ellenőrzését. Az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján 2018. első félévében is folytatja a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának, továbbá a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának és az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését.

Az ÁSZ továbbra is hangsúlyt helyez azon szervezetek, területek ellenőrzésére, amelyek az államadósság-mutató alakulása, az államháztartás hiánya és az ország versenyképessége szempontjából meghatározó jelentőségűek. Az ÁSZ ellenőrzi az önkormányzatok pénzügyi- és vagyongazdálkodását, valamint integritás és belső kontrollrendszerét. Az ÁSZ a helyi önkormányzatok ellenőrzése keretében a Magyar Államkincstár központi információs rendszerében rendelkezésre álló adatok monitorozását is alkalmazza, mellyel olyan önkormányzatokat is be tud vonni az értékelésbe, ahol eddig még nem végzett ellenőrzéseket. Az állami és az önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) álló gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése pedig olyan területre irányul, amelynek működése jelentős hatással van az ország gazdasági teljesítményére, továbbá befolyásolhatja a kormányzati szektor hiányát, az államadósság alakulását is.

2018. első félévében az ÁSZ folytatja utóellenőrzéseit, melyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelik. A rendszeres utóellenőrzések biztosítják a jogalkotói szándék érvényre juttatását, hozzájárulnak a jogállamiság megerősítéséhez.

Az ÁSZ 2018. első félévi ellenőrzési terve ezen a linken érhető el teljes terjedelmében. 

Állami Számvevőszék

Megszakítás