ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Nyilvános az ÁSZ 2019. második félévi ellenőrzési terve

Átadta az Országgyűlésnek a 2019. második félévi ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék. Folytatódik a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése, valamint a gyermekétkeztetés rendszerének és a köznevelés ellenőrzési rendszerének ellenőrzése is. 2019. második félévében az ÁSZ megkezdi az államháztartás központi alrendszere fejezeteinek ellenőrzését, illetve a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően folytatódik a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványok ellenőrzése. Az ÁSZ 2019. második félévében is nagy hangsúlyt helyez az utóellenőrzésekre, valamint kiemelt figyelmet fordít a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok értékelésére. Az ellenőrzési tervet Domokos László elnök 2019. július 10-én, az Országházban adta át Jakab Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének közzététele az ÁSZ átlátható működésének egyik alapköve. Az ÁSZ 2019. második félévében is megfelelőségi és teljesítmény-ellenőrzéseket végez. Az ÁSZ honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a korábban már megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2019. második félévében újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza.

Az erőforrások még hatékonyabb kihasználása, és az egyes területek ellenőrzési lefedettségének növelése érdekében 2019. második félévében kockázatértékelésen alapuló, valamint új technológiákkal is indulnak ellenőrzések. Az ÁSZ minden ellenőrzése során kiemelt figyelmet helyez annak értékelésére, hogy az ellenőrzött szervezetek az államháztartás számvitelének rendjét az előírásoknak megfelelően betartják-e. Értékeli a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító úgynevezett integritáskontrollok kialakítását és működtetését, így biztosítva a közpénzügyek területén az elszámoltathatóság, az átláthatóság, valamint a felelős gazdálkodás követelményét.

Az Állami Számvevőszék a közvagyonnal történő szabályszerű, felelős, hatékony gazdálkodás előmozdítása érdekében a 2019. második félévében tovább folytatja azon intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzését, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet. Az „ellenőrzők ellenőrzésével” az ÁSZ továbbra is fókuszban tartja a második védelmi vonal erősítését célzó ellenőrzéseket, amelynek keretén belül többek között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az irányító szervek feladatellátását, ezen belül az ellenőrzési és monitoring feladatai ellátását értékeli.

Folytatódik a nemzeti (többségi állami és önkormányzati) tulajdonban álló gazdasági társaságok ellenőrzése, tekintettel arra, hogy a társaságok gazdálkodása jelentős mértékben befolyásolja a nemzeti vagyon értékét, az ország gazdasági teljesítményét, valamint jelentős hatással van az államadósságra is. A Magyar Villamos Művek Zrt. folyamatban lévő ellenőrzése kiterjed arra, hogy a társaság mint holdingközpont megfelelően látta-e el stratégiai irányító, ellenőrző tevékenységét a tulajdonában álló gazdasági szervezetek fölött. Az ÁSZ megkezdi továbbá az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek 2018. évre vonatkozó, törvényi kötelezettség alapján végzett ellenőrzését.

A helyi önkormányzatok ellenőrzése keretében folytatódik a Magyar Államkincstár központi információs rendszerében rendelkezésre álló adatok monitorozása, amellyel a korábbi időszakban nem ellenőrzött önkormányzatokat is értékelés alá vonja az ÁSZ. Az úgynevezett ÖKOMER módszerrel végzett ellenőrzésekkel, az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható kockázatok feltárásával az ÁSZ hozzájárul az önkormányzatok gazdálkodása, feladatellátása fenntarthatóságának biztosításához.

2019. második félévében folytatódik a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése, illetve a köznevelés ellenőrzési rendszerének értékelése. Továbbá az ÁSZ ellenőrzi a szegénységi küszöb alatt élők felemeléséhez kapcsolódó célok megvalósulását. 2019. második félévében megkezdődik a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap ellenőrzése. Az ellenőrzés rávilágít arra, hogy a családtámogatási szakterület és a pénzügyi szakterület kontrolljai kialakítása és a kontrollok működtetése megfelelően történt-e, a családtámogatási ellátásokkal összefüggő tevékenységek szabályszerűek voltak-e.

Folytatja az ÁSZ az alapítványok és közalapítványok ellenőrzését. A jogszabályi felhatalmazás alapján az ÁSZ azokat az alapítványokat, közalapítványokat ellenőrizheti, amelyek az államháztartásból nyújtott támogatásban vagy az államháztartásból meghatározott célra ingyenes vagyonjuttatásban részesültek. Az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével az ÁSZ hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel.

Az ÁSZ 2019 második félévében – a törvényben előírt kétéves gyakoriságnak és ütemezésnek megfelelően – hét költségvetési támogatásban részesült pártnál (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Magyar Liberális Párt – a Liberálisok, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, valamint a felszámolás alatt lévő Együtt – a Korszakváltók Pártja) és pártalapítványaiknál kezdi meg a 2017-2018. évekre vonatkozóan a gazdálkodás törvényességének ellenőrzését.

Az ÁSZ 2019. második félévében is folytatja utóellenőrzéseit, melynek célja a számvevőszéki jelentések hasznosulása céljából elkészített intézkedési tervek végrehajtásának értékelése. Az utóellenőrzésekkel nyomon követhető, hogy a közpénzekkel és a közvagyonnal történő gazdálkodás során feltárt hibák, hiányosságok megszűntetése, ezzel a közpénzek és a nemzeti vagyon védelme megvalósult-e.

Az ÁSZ 2019. második félévi ellenőrzési terve itt érhető el teljes terjedelmében.

Állami Számvevőszék

Megszakítás