ÁSZ

HU | EN

Hírek

Az Állami Számvevőszék sajtóközleménye

Jelentés az országgyűlési választáson képviselethez jutott egyéni jelöltek által a 2022. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

Az Állami Számvevőszék lezárta az országgyűlési választáson képviselethez jutott egyéni jelöltek által a 2022. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzését. A támogatás összegét felhasználó 97 egyéni jelölt közül 94 jelölt esetében a támogatás felhasználása megfelelt a törvényi előírásoknak. Csupán három jelöltnél fordult elő a támogatás felhasználására vonatkozó szabálytalanság. A jelölő szervezetek által a kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése még folyamatban van.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az országgyűlési választáson képviselethez jutott egyéni jelöltek az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban a Kftv.) 1. §-a alapján nekik járó központi költségvetésből juttatott támogatást a választási kampányidőszakban a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására fordították-e, valamint hogy a támogatással való elszámolás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Az ellenőrzés fő megállapításai a következők:

 • Az ellenőrzött 118 egyéni jelölt közül 18 jelölt összesen 21,3 M Ft költségvetési támogatás igénybevételéről mondott le, és bocsátotta azt jelölő pártja rendelkezésére.
 • Egy jelölt a támogatásról nem mondott le jelölő pártja javára, de saját nevében sem kötött megállapodást a Kincstárral, így az 1,2 M Ft összegű támogatást nem vette igénybe.
 • A Kincstár a támogatás folyósítása céljából 99 fő egyéni jelölttel a Kftv.-ben előírtaknak megfelelően a jogszabályban meghatározott tartalommal megállapodást kötött, kincstári kártyafedezeti számlát nyitott, kincstári kártya kibocsátásáról intézkedett.
 • A Kincstár összesen 117,1 M Ft támogatási összeget bocsátott a jelöltek rendelkezésére.
 • A Kincstárral megállapodást kötött 99 fő egyéni jelölt közül 2 jelölt nem vett igénybe támogatást.
 • A 97 jelölt összesen 105,5 M Ft-ot számolt el kampánycélra. A fel nem használt támogatás 11,6 M Ft volt.
 • A 97 jelölt közül 94 jelölt esetében a Kincstárhoz benyújtott elszámolás és az elszámoláshoz csatolt bizonylatok alapján a támogatás felhasználása a Kftv.-ben foglalt előírásoknak megfelelt. A támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok – egy jelölt kivételével – a Kftv.-ben előírtaknak megfelelően a jelöltek nevére szóltak, és azokon az egyéni választókerület megjelölése feltüntetésre került.
 • Három jelöltnél fordult elő a támogatás felhasználására vonatkozó szabálytalanság.
 • Egy jelölt esetében a számviteli bizonylatok – a Kftv.-ben foglaltak ellenére – nem a jelölt nevére szóltak.
 • Két jelölt esetében az elszámoláshoz csatolt – jelöltenként egy-egy – bizonylat nem felelt meg teljeskörűen a Kftv. előírásainak, mivel a bizonylatokon rögzített szolgáltatás igénybevétele nem a kampányidőszakban történt.
 • A Kincstár a három jelölt esetében a szabálytalanul felhasznált, központi költségvetésből juttatott összesen 641,5 E Ft összegű támogatás kétszeresének visszafizetésére vonatkozóan határozatban intézkedett.
 • A jelöltek a Kincstár határozatában megállapított összeget visszafizették.
 • A Kincstár által megállapított szabálytalanságokon túl az ÁSZ további szabálytalanságot nem tárt fel.

A teljes jelentés ide kattintva érhető el.

Budapest, 2023. március 30.   

Megszakítás