ÁSZ

HU | EN

Hírek

Súlyos gazdálkodási szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ három, a legszegényebb települések közé tartozó község önkormányzatánál

Az Állami Számvevőszék a leghátrányosabb helyzetű települések gazdálkodásának ellenőrzése, ezen keresztül a megfelelő gazdálkodás előmozdítása érdekében indított ellenőrzéssorozatának első három helyszínén rendszerszintű, jelentős vagyoni hátrányt okozó szabálytalanságokat állapított meg.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2023-ban célul tűzte ki, hogy célirányos ellenőrzéseinek segítségével áttekintse a leghátrányosabb helyzetű kistelepülések önkormányzatainak és költségvetési szerveinek gazdálkodását, a kiadások teljesítésének és elszámolásának szabályszerűségét, megállapításaival és javaslataival pedig hozzájáruljon a jogszabályoknak megfelelő, célszerű és eredményes gazdálkodás előmozdításához, ezen keresztül a települések felzárkóztatására vonatkozó célok teljesüléséhez.

Az ÁSZ elsőként – kockázatelemzés alapján kiválasztott – három település, Nyírpilis, Csenyéte és Siklósnagyfalu községek önkormányzatait és intézményeit vizsgálta „Az önkormányzatok ellenőrzése – a pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítésének és elszámolásának megfelelősége” című ellenőrzési programja alapján. A Számvevőszék az ellenőrzött települések gazdálkodásában, a közpénzek felhasználásában súlyos szabálytalanságokat tárt fel.

Csenyéte esetében az ÁSZ ellenőrzése rendszerszintű hiányosságokat tárt fel, az ellenőrzött 42 kiadási gazdasági eseményből 41 teljesítés nem volt szabályszerű, az ellenőrzött négy vagyonhasznosítási bevételből pedig egyik sem. Az ellenőrzés megállapítása szerint az önkormányzatnál nem ellenőrizték, hogy a kifizetések az arra jogosultak részére, a megfelelő összegben történtek-e, illetve, hogy az ellenszolgáltatást az ellenőrzöttek részére teljesítették-e. Az ÁSZ azt is megállapította, hogy az önkormányzat úgy fizetett ki a polgármester részére jutalmat, hogy arra a fedezet nem állt rendelkezésre, a jutalom kifizetésére az óvoda kialakítására nyert pályázati forrást használták fel. Egy ingatlan bérbeadásáról az önkormányzati érdekek háttérbe szorításával döntöttek, a bérleti díjat úgy állapították meg, hogy az nem nyújtott fedezetet az ingatlanhoz kapcsolódó költségekre, így az önkormányzatot jelentős vagyoni hátrány érte.

Nyírpilis Község Önkormányzata, a Nyírcsászári Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a településen működő óvoda és konyha ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött 60 gazdasági esemény esetében egyetlen egy teljesítése és elszámolása sem volt szabályszerű. A jelentés szerint a jogszabályokban előírt kifizetéseket megelőző kontrollok működtetésének hiánya miatt az ellenőrzött intézményeknél jogosulatlan kifizetésekre került sor.

Siklósnagyfalu esetében az ellenőrzött 54 gazdasági esemény közül egyetlen egy teljesítése és elszámolása sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat pályázati forrásból két olyan ingatlant vásárolt, amely a polgármester közeli hozzátartozójának tulajdonában állt, az adás-vételi szerződéseket a polgármester a vonatkozó jogszabály megsértésével írta alá. Az egyik ingatlanra bérleti szerződést is kötöttek az eladó közeli hozzátartozójával, annak pályázati forrásból történő felújítást követő birtokba vételére. Az önkormányzat a szegregált élethelyzetek felszámolására irányuló pályázati forrásainak 65,2%-át, 81,4 millió Ft-ot nem a pályázati célokra költötte, a pályázat meghiúsult, a pályázati forrás visszafizetése nem történt meg.

Az ellenőrzés mindhárom településen szabálytalanságokat tárt fel a vásárlásra kiadott – esetenként több millió forintos – előlegek elszámolásánál, valamint a települési támogatások odaítélésénél és kifizetésénél. A vásárlási előlegek esetében az önkormányzatok költségvetése terhére olyan kifizetéseket teljesítettek, amelynél nem volt megállapítható, hogy azt milyen céllal vették fel, és az sem, hogy azt mire költötték. A települési támogatások odaítélésénél számos alkalommal megsértették jogszabályban rögzített összeférhetetlenségi követelményeket is (polgármester saját maga javára utalványozott, közeli hozzátartozójának ítélt oda települési támogatást stb.).

Az ÁSZ az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása, a szabályszerű működés feltételeinek megteremtése érdekében javaslatokat fogalmazott meg az önkormányzatok és az intézmények vezetői felé. Az ellenőrzött szervezetek vezetőinek 30 napjuk van intézkedési tervet összeállítani a jelentésekben foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan. A jelentések nyilvánosak, a megállapítások iránymutatásként szolgálnak a további ellenőrizendő települések vezetői felé is.

Megszakítás