ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Újabb aktualizált önteszt segíti a központi költségvetési szervek szabályozottságát

Több mint 600 központi költségvetési szerv tesztelheti 2020-ra vonatkozóan is a gazdálkodása szabályozottságát az ÁSZ legfrissebb, idei évre aktualizált öntesztje segítségével. Az önteszt az adott központi költségvetési szerv vezetőjét, belső ellenőrzése gazdálkodási és ellenőrzési feladatait támogatja. Az ÁSZ tegnap hozta nyilvánosságra az Országos Atomenergia Hivatalról szóló jelentését, így már az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó szerv is fejlesztheti gazdálkodása szabályozottságát az önteszt segítségével.

Az Állami Számvevőszék nagy hangsúlyt helyez a törvényben előírt tanácsadó tevékenységére, melynek egyik fontos területe az ÁSZ 2014 novemberében elindított önteszt-rendszere. Az eltelt csaknem hat évben a mostanival együtt összesen 33 önteszt vált elérhetővé az ÁSZ honlapján. Ezek ma már számos célcsoportnak adnak iránymutatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez. Az ÁSZ öntesztjeit eddig több mint 16 ezer alkalommal töltötték le az érintett célcsoportok.

A belső kontrollrendszer kialakításának nélkülözhetetlensége

Az ÁSZ július 22-étől elérhető, az idei évre szabott, teljesen aktualizált öntesztje az adott központi költségvetési szerv vezetője, belső ellenőrzése gazdálkodási és ellenőrzési feladatait támogatja. A belső kontrollrendszer azt hivatott biztosítani, hogy a költségvetési szerv szabályszerűen a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban működjön, elszámolási kötelezettségeit teljesítse, a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak megfeleljen, valamint megvédje szervezete erőforrásait a veszteségektől és károktól. A belső kontrollrendszer a pénzügyi ellenőrzések mellett magában foglalja a korszerű szervezetirányítási rendszer elemeit is. A belső ellenőrzés tehát támogatja a kontrollrendszer monitoringját, amelynek kiemelt feladata a hatékonyság növelése is.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervezetek alapvető rendeltetése a társadalom javát szolgáló közfeladatok ellátásának hatékony, számon kérhető, pazarlásmentes biztosítása, ezért kiemelkedően hasznos ezen a területen is az Állami Számvevőszék öntesztje.

Az öntesztben szereplő kérdések a követelményt meghatározó jogszabályi hivatkozásokkal kiegészítve kerültek megfogalmazásra. Az öntesztet a 2020. április 30-i állapotnak és az akkor érvényes jogszabályoknak megfelelően kell kitölteni.

Jelentés az Országos Atomenergia Hivatalról

Az ÁSZ tegnap hozta nyilvánosságra az Országos Atomenergia Hivatal ellenőrzéséről szóló jelentését. A Számvevőszék megállapította, hogy a Hivatal a 2015-2018 közötti időszakban a belső kontrollrendszer keretében a szabályszerű és szabályozott működési környezetet kialakította, azonban a kontrolltevékenységek gyakorlása nem volt szabályszerű. Az integritás kontrollok megfelelően támogatták a korrupciós kockázatok kezelését. A nemzeti vagyon megóvása, védelme, átlátható nyilvántartása biztosított volt, a szervezet használatában, vagyonkezelésében lévő vagyonnal elszámoltak.

Az ÁSZ legújabb öntesztjét 661 központi költségvetési szerv hasznosíthatja.

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az öntesztjeiről. A központi költségvetési szervek belső kontrollrendszerének kialakításáról és működéséről a 2019. év tekintetében készített támogató önteszt minden érintett számára elérhető az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu/ontesztek oldalon.

Állami Számvevőszék

Megszakítás