Választások

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 148. §-a alapján választási kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint sajtóterméknek minősülő és a hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok tehetnek közzé, amelyek hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az Állami Számvevőszék részére. A Ve. 148. § (3) bekezdése alapján a sajtóterméknek a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül kell az Állami Számvevőszékhez eljuttatnia hirdetési árjegyzékét, amelyet az ÁSZ nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

Az adott választásra vonatkozó szavazás napját követő 15 napon belül a sajtóorgánumoknak az Állami Számvevőszéket tájékoztatniuk kell a kampányidőszakban általuk közzétett politikai hirdetésekről is. A tájékoztatóban a sajtótermékeknek a Ve. 148. § (5) bekezdése szerint arról kell beszámolniuk, hogy az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban, milyen terjedelemben jelentették meg. A részletes tájékoztatókat szintén közzé fogjuk tenni a honlapunkon.

Az Állami Számvevőszék az árjegyzékeket, valamint a kampányidőszakban közölt politikai hirdetéseket összesítő tájékoztatókat ebben menüpontban, a választásokat elkülönítve, sajtótermékek szerinti bontásban teszi közzé, a határidők lejártát, valamint az adatok feldolgozását követően. Az ÁSZ az árjegyzékeket minden esetben ellenőrzés és változtatás nélkül teszi közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal.

A sajtótermékek a politikai hirdetésekre vonatkozó árjegyzékeket, valamint a második bekezdésben meghatározott adattartalmú tájékoztatókat elektronikus, postai úton, vagy személyesen juttathatják el az Állami Számvevőszékhez. Elektronikus úton a valasztas@asz.hu címre, postai úton a 1364 Budapest 4. Pf. 54. címre küldhetik meg, személyesen a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen adhatják le azokat. Az adatok könnyebb feldolgozhatósága és honlapon történő megjelentetése érdekében az elektronikus megküldést, valamint a tájékoztatók esetében a mellékelt formanyomtatvány alkalmazását javasoljuk.

Az ÁSZ honlapján közzétett árlistákon szereplő engedményekből kizárólag az objektív feltételekhez kötött, a megrendelő személyétől független engedményeket fogadja el az ÁSZ. Nem fogadja el az ÁSZ az olyan kedvezményeket, melyeket egyedi elbírálás alapján ad vagy adhat a szolgáltató. Ha feltárásra került, hogy a párt, mint jelölő szervezet által kampányeszközre fizetett ellenérték alacsonyabb, mint a szokásos piaci ár, akkor a különbözet tiltott forrásból származó nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül.

                                                                                                                                            Állami Számvevőszék
Kézikönyv

Kézikönyv az országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásához


ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022.

Segédlet a sajtótermékek által a 2022. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez

Tájékoztatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

NÉPSZAVAZÁS 2022.

Segédlet a sajtótermékek által a 2022. évi népszavazást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez

Tájékoztatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


Árjegyzékek


Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

 


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Segédlet a sajtótermékek által a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez

Tájékoztató

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

Árjegyzékek


Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019.

Segédlet a sajtótermékek által a 2019. évi európai parlamenti választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez

Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

Tájékoztatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2018.

Segédlet a sajtótermékek által a 2018. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez

Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

Tájékoztatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


NÉPSZAVAZÁS 2016.

Segédlet a sajtótermék által a 2016. évi népszavazást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez


Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


Tájékoztatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014.

Segédlet a sajtótermékek által a 2014. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez


Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


Tájékozatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2014.

Segédlet a sajtótermékek által a 2014. évi európai parlamenti választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez


Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


Tájékozatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014.

Segédlet a sajtótermékek által a 2014. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez

 
Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


Tájékoztatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtóIDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK

Segédlet a sajtótermék által az időközi választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez


Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


Tájékozatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó