ÁSZ

HU | EN

Választások

2024. Évi választások

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 148. §-a alapján választási kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint sajtóterméknek minősülő és a hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok tehetnek közzé, amelyek hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az Állami Számvevőszék részére. A Ve. 148. § (3) bekezdése alapján a sajtóterméknek a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül kell az Állami Számvevőszékhez eljuttatnia hirdetési árjegyzékét, amelyet az ÁSZ nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

Az adott választásra vonatkozó szavazás napját követő 15 napon belül a sajtóorgánumoknak az Állami Számvevőszéket tájékoztatniuk kell a kampányidőszakban általuk közzétett politikai hirdetésekről is. A tájékoztatóban a sajtótermékeknek a Ve. 148. § (5) bekezdése szerint arról kell beszámolniuk, hogy az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban, milyen terjedelemben jelentették meg. A részletes tájékoztatókat szintén közzé fogjuk tenni a honlapunkon.

Az Állami Számvevőszék az árjegyzékeket, valamint a kampányidőszakban közölt politikai hirdetéseket összesítő tájékoztatókat ebben menüpontban, a választásokat elkülönítve, sajtótermékek szerinti bontásban teszi közzé, a határidők lejártát, valamint az adatok feldolgozását követően. Az ÁSZ az árjegyzékeket minden esetben ellenőrzés és változtatás nélkül teszi közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal.

A sajtótermékek a politikai hirdetésekre vonatkozó árjegyzékeket, valamint a második bekezdésben meghatározott adattartalmú tájékoztatókat elektronikus, postai úton, vagy személyesen juttathatják el az Állami Számvevőszékhez. Elektronikus úton az aktuális sajtóközleményben  megadott e-mail címre, postai úton a 1364 Budapest 4. Pf. 54. címre küldhetik meg, személyesen a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen adhatják le azokat. Az adatok könnyebb feldolgozhatósága és honlapon történő megjelentetése érdekében az elektronikus megküldést, valamint a tájékoztatók esetében a mellékelt formanyomtatvány alkalmazását javasoljuk.

Az ÁSZ honlapján közzétett árlistákon szereplő engedményekből kizárólag az objektív feltételekhez kötött, a megrendelő személyétől független engedményeket fogadja el az ÁSZ. Nem fogadja el az ÁSZ az olyan kedvezményeket, melyeket egyedi elbírálás alapján ad vagy adhat a szolgáltató. Ha feltárásra került, hogy a párt, mint jelölő szervezet által kampányeszközre fizetett ellenérték alacsonyabb, mint a szokásos piaci ár, akkor a különbözet tiltott forrásból származó nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül.

 Állami Számvevőszék

Megszakítás