ÁSZ

HU | EN

Hírek

Nyolc önkormányzati ellenőrzés zárult le

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) megfelelőségi ellenőrzést végzett Üröm, Veresegyház, Cserépváralja, Fertőd önkormányzatainál. A vizsgálat azt ellenőrizte, hogy az önkormányzatok értékelték-e az energiaárak változásának a költségvetésük végrehajtására, a gazdálkodásukra, valamint a kötelező és önként vállalt feladataik ellátására gyakorolt hatását. Az ellenőrzés kiterjedt arra is, hogy az önkormányzatok és a költségvetési szerveik az energiaköltségek csökkentése érdekében tettek-e energiahatékonysági intézkedéseket, továbbá az önkormányzatok által tett intézkedések hozzájárultak-e a költségvetés pénzügyi egyensúlyának, a kötelező feladatok ellátásának a biztosításához. Az ellenőrzés rávilágított az önkormányzatok energiagazdálkodással kapcsolatos, törvényben foglalt feladatai ellátásának megfelelőségére, az energiagazdálkodási és a pénzügyi-gazdálkodási feladatok közötti összefüggésekre.

Az ÁSZ Tab és Kismaros esetében azt ellenőrizte, hogy az önkormányzatok által bevezetett építményadót érintő önkormányzati döntések, helyi szabályozások a vonatkozó törvényekkel összhangban álltak-e. Az ellenőrzés vizsgálta, hogy az önkormányzati építményadó bevételek változása hogyan befolyásolta a helyi adópolitikai célok megvalósulását, a helyi adóztatás eredményét., illetve, hogy a jegyző építményadóztatással összefüggő feladatainak teljesítése és kapcsolódó hatásköreinek gyakorlása megfelelő volt-e, eredménye az ellenőrzött időszakban javult-e.

Dunaújváros tekintetében az ÁSZ az Önkormányzat közfeladat-ellátását, illetve pénzügyi és vagyoni helyzetét ellenőrizte. Az ellenőrzés során az ÁSZ értékelte az önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása, a pénzügyi és vagyongazdálkodás, valamint a beszámolási kötelezettség teljesítésének megfelelőségét. Az ellenőrzés kiterjedt annak vizsgálatára is, hogy a belső ellenőrzés támogatta-e a gazdálkodás folyamatainak szabályosságát. Az ellenőrzés célja volt továbbá annak megállapítása, hogy az Önkormányzat közzétételi kötelezettségeinek eleget tett-e, informatikai rendszerei hozzájárultak-e a szabályszerű működés és gazdálkodás biztosításához, valamint az Önkormányzat tett-e lépéseket a fenntartható működés érdekében.

Az ÁSZ ellenőrizte továbbá Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti ingatlanügyletek előkészítésének, folyamatának és eseményeinek szabályszerűségét, valamint a költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatásainak értékelését.

Megszakítás