ÁSZ

HU | EN

Elemzések – Archívum

CímSzerző(k)Publikáció dátumaPublikáció számahf:tax:doc_year
„Pink education” jelenség Magyarországon?! – A felsőfokú végzettséggel rendelkező nők túlreprezentáltságának tényezői és gazdasági-társadalmi hatásai2022. július2022
A nemzetközi, nemzeti és a programszintű teljesítmény-mutatók összhangjának vizsgálata az „Egészség és jóllét” témakörében2022. június2022
Ellenőrzési tevékenységet végző szervezetek2022. július2022
A K+F+I teljesítmény mérésének módszertani értékelése2022. június2022
Barnamezős területek elemzése2022. június2022
Az Európai ipar digitalizálása – hazai intézkedések, irányok2022. június2022
Mi a jó államméret – a dinamikusan változó államméret2022. június2022
A mezőgazdaság hozzájárulása a gazdasági növekedéshez2022. június2022
A sporttal kapcsolatos számvevőszéki tapasztalatok hazai és nemzetközi viszonylatban2022. június2022
A nemzetközi, nemzeti és a programszintű teljesítmény-mutatók összhangjának vizsgálata a 12. “Felelős fogyasztás és termelés” fenntartható fejlődési cél tekintetében2022. június2022
Időskori ügyeink több nézőpontból2022. május2022
Az önkormányzati integritáskontrollok önkéntes kiépítésének lehetőségeiről2022. május2022
Az állami beruházások hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez2022. május2022
A társulások és az önkormányzatok irányítása alatt álló intézmények monitoring ellenőrzése alapján készített elemzés2022. május2022
A középtávú költségvetési keretszámok és az éves költségvetések összefüggése2022. május2022
A makrogazdasági és költségvetési folyamatok monitorozása – 2022. április2022. május2022
A NAV szerepe az adóbevalláson és adóbefizetésen alapuló adóztatási rendszer hatásosságában2022. május2022
A makrogazdasági és költségvetési folyamatok monitorozása – 2022. március2022. április2022
Az Állami Számvevőszék által a köztestületek értékelése során feltárt típushibák hatásai a feladatellátáshoz igénybe vett pénzek elszámoltatható és átlátható felhasználása, a közfeladatellátás javulása, valamint a közbizalom erősítése terén2022. május2022
Az export-import, valamint a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg alakulásának összefüggései, és hatásuk a GDP változására2022. április2022
A monetáris politika és a fiskális politika gazdaságra gyakorolt hatása a válságkezelésben2022. április2022
A magyar export hozzáadott érték tartalma növelését befolyásoló tényezők2022. április2022
Állami kiberbiztonság2022. április2022
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a szerzői jogot kezelő szervezetek értékeléséről2022. március2022
A járvány hatásai a közlekedési, kiemelten a vasúti infrastruktúra fejlesztésekre2022. március2022
Hatékony GDP előállító képesség2022. március2022
Mérési gyakorlatok feltérképezése – különösen a számvevőszékek teljesítményméréséhez2022. március2022
Az e-közigazgatás helye a digitális állam stratégiai pillérben2022. március2022
A COVID-19 járvány hatása az egészségügyi e-szolgáltatások fejlődésére és elterjedésére2022. március2022
Gyors, helyzetfeltáró elemzés – A nem állami humánszolgáltatók által alkalmazott térítési díjak transzparenciája2022. február2022
A makrogazdasági és költségvetési folyamatok monitorozása – 2021. december2022. február2022
A köztulajdonú gazdasági társaságok beruházásainak hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez2022. február2022
A magyar beruházások mennyiségét és szerkezetét meghatározó tényezők, különös tekintettel a fenntarthatóságra2022. február2022
A techipar, az e-kereskedelem, a magyar termékek kereskedelme és a kapcsolódó uniós szabályozásának az elemzése2022. január2022
Elemzés- A makrogazdasági és költségvetési folyamatok monitorozása- 2021. január – november2021. december2021
A magyar (nem piaci) közszolgáltatások GDP-re gyakorolt hatása2022. január2022
Elemzés – A klímaváltozás kockázatai és Magyarország felkészülése e kockázatok kezelésére2021. november2021
A köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználása szabályozásának monitoring típusú ellenőrzése kapcsán a 2021. évben bekért dokumentumok összegző értékelése2021. december2021
Elemzés – Az ipar hozzájárulása a gazdasági növekedéshez2021. november2021
Elemzés – A makrogazdasági és költségvetési folyamatok monitorozása – 2021. január – szeptember2021. november2021
Elemzés – Az állami nyilvántartások és az elektronikus ügyintézés2021. november2021
Elemzés – A mikro-, kis- és középvállalkozások adózásáról2021. november2021
Elemzés- A makrogazdasági és költségvetési folyamatok monitorozása- 2021. január – október2021. november2021
Közjegyzői és végrehajtói tevékenység elemzése2021. november2021
A makrogazdasági és költségvetési folyamatok monitorozása – 2021. január – augusztus2021. október2021
Elemzés – A 2020. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről a zárszámadás ellenőrzéséhez kapcsolódóan2021. október2021
Elemzés – A lakossági megtakarításokra és ezek államadósság finanszírozásba való bevonhatóságára ható tényezők2021. október2021
Elemzés – Gyógyszerek és étrend-kiegészítők, kockázatok és mellékhatások2021. október2021
Az építőipar hozzájárulása a gazdasági növekedéshez2021. augusztus2021
A költségvetési politika COVID-19 járvány alatti alakulása különös tekintettel az ÁFA és az SZJA politikára2021. augusztus2021
A tulajdonosi joggyakorlási tevékenység megerősítése2021. augusztus2021
A digitális oktatás tapasztalatainak értékelése2021. augusztus2021
A koronavírus-járványt követő gazdasági újraindulás: közpénzügyi hatások2021. június2021
Sajtótermékek – A modernkori tömegkommunikáció dilemmái2021. július2021
Integritás kockázatok és kontrollok újragondolása világjárvány idején2021. június2021
2021. évi költségvetés végrehajtásának I. negyedéves monitoringjáról szóló elemzés2021. június2021
A monetáris politika költségvetési kockázatai2021. június2021
A piaci verseny szempontjai a COVID-19 világjárvány időszakában a védekezési eszközök tekintetében2021. május2021
Felsőoktatás a változások tükrében – verseny, minőség, teljesítmény2021. április2021
A 2020. II. féléves költségvetési folyamatokról2021. május2021
SDG 7 – Értékelés a „Megfizethető és tiszta energia” célkitűzés megvalósítása eredményességének ellenőrizhetőségéről2021. április2021
A számviteli szabályzatok szerepe – a kontrollkörnyezet kialakítása2021. április2021
Felelős vezető – az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál2021. április2021
A közadatkereső rendszer szerepe2021. április2021
Közpénzügyi rendszerek ellenőrzése során felülvizsgálandó kontrollok beazonosítása, rendszerezése2021. április2021
Next Generation csomag és a fenntarthatóság kérdése2021. április2021
A piaci versenyt érintő közbeszerzési gyakorlat2021. április2021
Kutatási jelentés – Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról, 20202021. március2021
A beszámolók közzététele, letétbe helyezése2021. március2021
A turizmus helyzete – a járvány előtt és alatt2021. március2021
A helyi önkormányzatok adóztatási tevékenysége2021. március2021
Az államadósság-csökkentés fenntarthatóságának kockázatai a 2016-2019. évi folyamatok alapján2021. március2021
Elemzés a pénzügyi tudatosság helyzetének áttekintéséről, különös tekintettel a digitalizációs kihívásokra2021. március2021
Elemzés – Távmunka, otthoni munkavégzés, lehetőségek, kockázatok2021. január2021
A digitális eszközök adózásban történő alkalmazása2021. február2021
A közös önkormányzati hivatalok ellenőrzési tapasztalatai2021. január2021
A lakosság védelme a fertőző betegségekkel szemben2021. január2021
Családpolitika2021. január2021
Elemzés – Büntetőeljárásokhoz kapcsolódó vagyonelkobzás és lefoglalás2020. december2020
Elemzés – Az állam mérete, a centralizációs ráta, az újraelosztási ráta alakulása, az állam által folytatott adópolitika hatása a versenyképességre, valamint az anticiklikus gazdaságpolitika alakulására2020. december2020
Elemzés – Kutatási jelentés – Pénzügyi Kultúra fejlesztési programok felmérése – összehasonlító elemzés 2016–20202020. december2020
Elemzés – Az export/import szerkezetének és volumenének változása, hatása a GDP változására2020. december2020
Elemzés – Sérülékenység mérséklése az államadósság vonatkozásában2020. december2020
A költségvetés fenntarthatósági célú elemzése2020. október2020
Elemzés az Európai Bizottság 2004-2020 között a tagállamokról készített értékeléseiről 1. rész: Az országjelentések kialakulása, jogi háttere, módszertana2020. október2020
Elemzés a 2019. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről a zárszámadás ellenőrzése kapcsán2020. október2020
Elemzés az Európai Bizottság 2004-2020. között a tagállamokról készített értékeléseiről 2. rész: Összehasonlító elemzés2020. október2020
Elemzés a zöld beszerzésekről2020. október2020
A járványhelyzettel összefüggő gazdaságvédelmi akcióterv munkaerőpiacra gyakorolt hatásai2020. szeptember2020
Nyugdíj, egészségügy, adózás2020. augusztus2020
A köztestületek ellenőrzési tapasztalatai2020. július2020
A választási kampányidőszakban, az egyes médiafelületeken megjelenő politikai hirdetések jogszabályi környezete2020. június2020
A COVID-19 járvány közpénzügyi hatásainak értékelése2020. június2020
A kisvállalkozások hitelezésének hatása a gazdaság kifehérítésére2020. június2020
Változásmenedzsment és fenntarthatóság elemzés2020. május2020
Az internetes kereskedelem bővülésének közpénzügyi szempontjai2020. május2020
A közszféra teljesítménymérése – Nemzeti és Ágazati Stratégiák értékelése2020. május2020
A lakosság pénzügyi sérülékenységéről2020. május2020
Elemzés – A nem állami humánszolgáltatók ellenőrzési tapasztalatai2020. április2020
Elemzés – Az uniós támogatások államadósságra és hiányra gyakorolt hatása2020. április2020
A közszféra integritásának elemzése2020. április2020
A nemzetközi, nemzeti és a programszintű teljesítménymutatók összhangjának vizsgálata a 6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság fenntartható fejlődési cél tekintetében2020. március2020
A digitális gazdaság megadóztatása2020. március2020
Agráriskolák ellenőrzési tapasztalatai2020. január2020
Elemzés – Az önkormányzati tulajdonú színházak ellenőrzésének tapasztalatairól2020. március2020
Elemzés az alapítványok ellenőrzési tapasztalatairól2019. december2019
Az általános forgalmi adó csökkentés hatásai a fenntartható kifehérítés folyamatára2019. december2019
Elemzés a belső ellenőrzési tevékenység helyzetéről2019. december2019
Elemzés – Állami befektetésösztönzés és munkahelyteremtési intézkedések2019. október2019
A középtávú költségvetési tervezés szerepe és jelentősége2019. október2019
Elemzés a 2018. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről a zárszámadás ellenőrzése kapcsán2019. október2019
A szociális és gyermekvédelmi intézmények ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés2019. július2019
Elemzés az önkormányzati tulajdonú, sporttal kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatairól2019. július2019
Elemzés a kultúra és média területén tevékenykedő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatairól2019. július2019
Elemzés az önkormányzati tulajdonú, város- és piacüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatairól2019. július2019
Elemzés a 2018. évi gazdasági és költségvetési folyamatok alakulásáról az előzetes adatok alapján2019. július2019
Elemzés a magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedését befolyásoló tényezőkről2019. július2019
Elemzés – A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági, versenyképességi összefüggései2019. június2019
Elemzés – Használhatóak-e anticiklikus gazdaságpolitikai eszközként az állami tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztései?2019. június2019
Elemzés – A családtámogatások rendszere Magyarországon2019. június2019
Elemzés – A helyközi közösségi közlekedés2019. június2019
Elemzés az egészségügy finanszírozásáról2019. június2019
Elemzés – A bruttó külső adósság és az államadósság finanszírozásának kapcsolata2019. május2019
A közszféra integritásának elemzése új módszertan alapján – 20182019. május2019
Elemzés – A kórházak ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés2019. április2019
Elemzés – Az adósságcsökkentés fenntarthatósága2019. április2019
Elemzés – A költségvetés szerkezeti változása különös tekintettel az uniós források ciklikusságára2019. április2019
Elemzés – az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények ellenőrzési tapasztalatairól2019. április2019
Elemzés – A költségvetési előirányzatok rugalmasabb tervezésének és végrehajtásának lehetséges eszközei2019. március2019
Tanulmány – A köztulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi integritás helyzetéről2019. március2019
Elemzés a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok ellenőrzési tapasztalatairól2019. február2019
Elemzés – Az önkormányzati tulajdonú egészségügyi ellátást végző gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatairól2019. március2019
Elemzés az alacsony gazdasági aktivitású társadalmi csoportok aktivitási rátája növelésének lehetőségeiről2019. január2019
Elemzés – A magántőke bevonásának hatásai a felsőoktatási képzési rendszerre – A duális képzési rendszer tapasztalatai2018. november2018
Elemzés a 2017. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről a zárszámadás ellenőrzése kapcsán2018. október2018
Elemzés a belső ellenőrzés állapotáról a 2016-os ellenőrzések tükrében2018. október2018
Elemzés – A költségvetési támogatásban részesülő zenekarok működési és gazdálkodási folyamatairól2018. augusztus2018
Elemzés – Az állami vagyon korszerű és megfelelő nyilvántartásáról2018. augusztus2018
Elemzés – Az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése2018. július2018
Elemzés – A központi alrendszer intézményei gazdasági és logisztikai területének teljesítményértékelése az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján2018. július2018
Elemzés – „Eléri-e célját az önkormányzati adósságrendezés?”2018. május2018
Elemzés az aktivitási ráta alakulásáról2018. április2018
Elemzés – A közpénz-befektetés átláthatósága – Ellenőrzési tapasztalatok az önkormányzatoknál2018. április2018
Elemzés – A köztulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi integritási helyzetéről2018. április2018
Elemzés – A monetáris politika hatása a költségvetési kockázatok csökkentésére2018. február2018
Elemzés – A Magyar Államkincstárt érintő ellenőrzések tapasztalatai2018. április2018
Elemzés – A költségvetési támogatásban részesülő pártok ellenőrzésének tapasztalatai2018. február2018
Elemzés – A nem állami humánszolgáltatók ellenőrzési tapasztalatai (köznevelési terület)2018. január2018
Elemzés a 2016. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán2017. október2017
Elemzés a közszféra integritási helyzetéről2017. december2017
Elemzés a középirányító szervek működésének ellenőrzési tapasztalatairól2017. július2017
Elemzés – A maradványok keletkezésének és felhasználásának, valamint az uniós források hatása a költségvetés szerkezetére2017. július2017
A megyei hatókörű városi múzeumok gazdálkodása – Ellenőrzési tapasztalatok2017. május2017
Elemzés az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének tapasztalatairól2017. május2017
Elemzés – A magyar kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység eredményessége2017. május2017
Elemzés a közszféra integritási helyzetéről intézménycsoportonként2017. május2017
Elemzés – Diplomás pályakövető rendszer működése2017. március2017
Összefoglaló tanulmány a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében végzett integritás felmérésének eredményeiről2017. január2017
Elemzés – A méretgazdaságossági szempontból sérülékeny hulladékgazdálkodó társaságok ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok kezelésének lehetőségei2017. január2017
Integritás felmérés: Közintézmények, 20162016. december2016
Az államháztartás adósságkezelő rendszerének működése, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. szerepe, teljesítménye2016. október2016
Elemzés a katasztrófavédelem új rendszerének működéséről2016. szeptember2016
Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán2016. szeptember2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés kulturális intézmények csoportban mért eredményeiről2016. június2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportokban mért eredményeiről2016. május2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés kormányzati szervek intézménycsoportban mért eredményeiről2016. május2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés szabadidős és sport intézmények intézménycsoportban mért eredményeiről2016. május2016
Tanulmány a nagyberuházások integritási kockázatairól és az ezt kezelő kontrollok kialakításáról2016. május2016
Elemzés a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok körében végzett integritás felmérés eredményeiről2016. május2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés helyi önkormányzatok intézménycsoportban mért eredményeiről2016. április2016
Pénzügyi kultúra fejlesztési programok felmérése, Kutatási jelentés2016. április2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés tudományos kutatás, fejlesztés intézménycsoportban mért eredményeiről2016. március2016
Tanulmány az állam piacszervező tevékenysége számvevőszéki ellenőrzése szempontjainak és fókuszterületeinek meghatározásához2016. április2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés rend- és honvédelem intézménycsoportban mért eredményeiről2016. március2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés területi igazgatási szervek intézménycsoportban mért eredményeiről2016. március2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés független államhatalmi szervek intézménycsoportban mért eredményeiről2016. március2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés felsőoktatás intézménycsoportban mért eredményeiről2016. február2016
Elemzés a 2015. évi integritás felmérés Általános és középiskolák intézménycsoportban mért eredményeiről2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – A legfőbb ellenőrző intézmények hozzájárulása a jó kormányzáshoz2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – Az Állami Számvevőszék hozzájárulása a minőségi jogalkotáshoz2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – A jó kormányzás támogatásának fundamentumai2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – Az ellenőrzések és azok hasznosulása az ellenőrzöttek szintjén2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – Az integritás kultúrájának meghonosítása a magyar közszférában2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – A közpénzfelhasználás transzparenciája2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – A fenntartható költségvetés őre2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – A jó kormányzás támogatása a számvevőszéki ellenőrzések tervezési folyamatai során2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – A kormányzás eredményességének támogatása2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – Értékőrzés és értékteremtés – az Állami Számvevőszék szervezeti működésének megújítása2016. február2016
A jó kormányzás építőkövei – Az Állami Számvevőszék hozzájárulása az állammenedzsment megújításához2016. február2016
Összefoglaló tanulmány a 2015. évi Integritás felmérés eredményeiről2015. december2015
A hulladékgazdálkodó és távhőszolgáltató önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ellenőrzési tapasztalatai; Önkormányzatok többségi tulajdonú távhőszolgáltató gazdasági társaságai gazdálkodásának2015. október2015
Tanulmány a többségi állami, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat leginkább veszélyeztető korrupciós kockázatok és az azokat kezelő integritáskontrollok meghatározásához2015. december2015
Mellékletek és függelékek a a 2007-2013. évi EU költségvetési időszakban Magyarország részére juttatott közösségi támogatások összefoglaló bemutatásáról, értékeléséről című tanulmányhoz2015. szeptember2015
Tanulmány a 2007-2013. évi EU költségvetési időszakban Magyarország részére juttatott közösségi támogatások összefoglaló bemutatásáról, értékeléséről2015. szeptember2015
Tanulmány a versenyképes tudás megszerzését és hasznosítását szolgáló állami intézkedések számvevőszéki ellenőrzése szempontjainak és fókuszterületeinek meghatározásához2015. május2015
Elemzés a 2014. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről2015. augusztus2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről2015. május2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés általános iskolák intézménycsoportban mért eredményeiről2015. május2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés szociális ellátó intézmények intézménycsoportban mért eredményeiről2015. május2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés középiskolák intézménycsoportban mért eredményeiről2015. május2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés igazságszolgáltatás intézménycsoportban mért eredményeiről2015. május2015
Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodása és működése. Ellenőrzési tapasztalatok2015. május2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés területi igazgatás intézménycsoportban mért eredményeiről2015. május2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés független államhatalmi szervek intézménycsoportban mért eredményeiről2015. május2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés kormányzati szervek intézménycsoportban mért eredményeiről2015. május2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés egészségügyi intézménycsoportban mért eredményeiről2015. április2015
Tanulmány a beruházásösztönző intézkedések számvevőszéki ellenőrzése szempontjainak és fókuszterületeinek meghatározásához2015. május2015
Elemzés a 2014 évi integritás felmérés felsőoktatás intézménycsoportban mért eredényeiről2015. április2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés rend- és honvédelem intézménycsoportban mért eredményeiről2015. április2015
Nemzeti összefogás a korrupció elleni küzdelemben2015. március2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés tudományos kutatás, fejlesztés intézménycsoportban mért eredményeiről2015. március2015
Elemzés a 2014. évi integritás felmérés Kulturális intézmények intézménycsoportban mért eredményeiről2015. március2015
Az önkormányzati belső kontrollrendszer ellenőrzésének tapasztalatai2015. január2015
Az önkormányzati belső kontrollrendszer ellenőrzésének tapasztalatai2015. január2015
Az Állami Számvevőszék szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében2014. december2014
Összefoglaló tanulmány a 2014. évi Integritás felmérés eredményeiről2014. december2014
A helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről2014. december2014
Összefoglaló tanulmány a 2014. évi Integritás felmérés eredményeiről2014. október2014
Elemzés a 2013. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről2014. augusztus2014
Elemzés – Az államháztartás 2014. I-VI. havi költségvetési folyamatairól2014. július2014
Összefoglaló tanulmány a 2013. évi Integritás felmérés eredményeiről2013. november2013
A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV, 2011 előtt: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, APEH) kapcsolatos ÁSZ jelentések és megállapításaik (2004-2013)2013. december2013
Az államadósság-szabály alkalmazásának elvi és gyakorlati problémáiról2013. október2013
A 2012. évi zárszámadás makrogazdasági összefüggései és kitekintés a 2013. évre2013. szeptember2013
Tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal 2002-2011. évi tevékenységéről2013. október2013
Kutatási jelentés: Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról2013. június2013
Elemzés: az államháztartás 2013. I-VI. havi költségvetési folyamatairól 2013. július2013. július2013
Tanulmány: A monetáris politika költségvetési kockázatai, különös tekintettel az adósságszabályra2013. február2013
Tájékoztató: „A Strukturális Alapok szabályainak egyszerűsítése” című ellenőrzés keretében feltárt egyszerűsítési javaslatokról2013. január2013
Szakértői elemzés: Az államháztartás 2012. első félévi költségvetési folyamatairól2012. július2012
Szakértői elemzés: Az államháztartás 2012. I-IX. havi költségvetési folyamatairól2012. október2012
A hagyományos nemzeti számlarendszer és az alternatív értékelési módszerek, indikátorrendszerek2011. december2011
Önkormányzati pénzügyek – Hazai kihívások és nemzetközi példák2011. december2011
Az állami számvevőszékek antikorrupciós tevékenységének nemzetközi tapasztalatai2011. június2011
A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági kockázatainak elemzése2011. október2011
A nemzetgazdasági tervezés megújítása – Nemzeti igények, uniós követelmények2010. szeptember2010
A közszféra és a gazdaság versenyképessége – empirikus eredmények és tanulságok2010. május2010
A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata2010. június2010
Kompetenciaalapú struktúra kiépítésének lehetőségei a közigazgatásban2010. január2010
Megszakítás